Recenze knih Hudbební recenze, dle abecedy Hudební recenze, dle zemí a oblastí

Nezih Uzel, Kudsi Erguner

Turquie - Musique soufie
(CD, Inedit/2HP Production, 1991)

Již vícekrát jsem psal o súfijské hudbě a speciálně té, která je z obřadu vířících dervíšů. Také jsem se zmiňoval, že bratrstva, která vznikla původně v Turecku, odvozovala svůj původ od Mevlany (Džallál ed-Dína Rúmího), velkého básníka, hudebníka a mystika z 13. století. Bratrstva se rozšířila, zvláště při pronásledování ortodoxními muslimy do dalších zemí, kde do svého obřadu přejala specifika podle svých místních mistrů. Jinak samozřejmě vířící dervíšové nejsou synonymem pro súfijce. To jsou všeobecně islámští mystici, kteří své jméno zřejmě dostali podle vlněné látky, do níž se odívali, což se řekne arabsky súf. Jejich hlavním obřadem je zikr, opakování jména božího (Alláh) až do vytržení. To probíhá bez hudebního doprovodu. Často k vytržení také dochází při dlouhodobé, správné recitaci koránu. Na rozdíl od toho je obřad vířících dervíšů doprovázen hudbou hlavně na flétnu naj, kterou Mevlana považoval za nástroj, který přímo spojuje s Bohem (obdoba Kršnovy flétny). Hra na flétnu probíhá ve speciálně vybraných makámech čili hudebních módech. Důležitý je rytmický doprovod, obvykle na rámový bubem bendir. Jsou speciální předepsané údery, které mají svůj význam. K tomu všemu se občas zpívají oddané verše od různých mistrů. Samotný obřad je ovšem tajný a probíhá vždy s mistrem. Toto vše najdete na tomto CD s vynikajícím hráčem na naj Kudsi Ergunerem a zpěvákem a hráčem na bendir Nezihém Uzlem (snad bratr Radima Uzla), oběma speciálně školenými pro tento obřad. Obzvláště zpěv je místy nesmírně sugestivní a prožitý. Opět špičková hudba.

USA

Takini - Music and songs of the Lakota Sioux
(CD, harmonia mundi/Studio Matouš, 1994)

Není mnoho nahrávek s autentickou indiánskou hudbou. Proto je toto CD vzácné. Přináší písně a rituály Lakotů z kmene Siuxů. Původně tito kočovníci a lovci bizonů žili ve stepích Severní Karolíny až po jižní údolí řeky Missouri. Nyní jsou americkými občany a snaží se uchovat své zvyky v rezervacích díky Kanceláři pro indiánské záležitosti ve Washingtonu. Jejich hudba se týká samozřejmě událostí denního života - péče o nemocné, komunikace s duchy, příprava na lov, oslava zemřelých, svatba nebo narození nového člověka. Hudba je založena na pentatonických stupnicích. Zpěv je vysoce položený, trochu přiškrcený, ve sboru se vždy zároveň tančí. K doprovodu slouží buben, jehož rytmus se blíží rytmu srdce. Občas se užívá též flétna. Název tohoto CD znamená toho, kdo přežil a hudba je interpretována skupinou profesionálních zpěváků a tanečníků Takini dance group z různých rezervací.

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign