Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

Leden 2004

Téma:
Svaté pouti a svatí lidé

Stručný obsah:

Co je skutečná svatá pouť?

Jiří Mazánek

Stále ještě hodně lidí podniká svaté pouti. Jejich důvody však bývají různé. Často si to ani sami neuvědomují. Podnikají takovou pouť, protože se to musí, protože to dělají druzí, většina. Tím vlastně ztrácejí svůj vlastní názor, své vlastní pochopení pouti. Mnoho dalších zase žije v představě, že aby se spasili či očistili, musí navštívit různá svatá či poutní místa, tam vykonat určité obřady, zúčastnit se nějakých rituálů, vidět svaté lidi nebo místa, kde svatí přebývali, případně od nich dostat požehnání. Od toho si slibují, že je to očistí a udělají duchovní pokrok.
Celý článek...

Únor 2004

Téma:
Česká duchovní kotlina

Stručný obsah:

Vadí... nevadí...?

Ota Luňák

Emoce, mysl... poslední dobou mám pocit, že vrcholí období, kdy zkoušíme, jaké to je být pouze ve vlastní "hlavě". Zpitomělá logika nenasytného Ega by ráda diktovala lehkosti Bytí Absolutna, leč, nelíbí se, jak vše, co vytvoříme, působí především na nás samé... Neustále cvičíme Život, radíme druhým, mentorujeme, hodnotíme, ale sami jsme jen velmi slabým odvarem toho, co sami hlásáme... Máme STRACH Být... Naplno, na "ostří nože". K tomu tématu nabízím pár svých prožitků.
Celý článek...

Březen 2004

Téma:
Egyptská mysteria

Stručný obsah:

Pyramidu na špičku nepostavíš

C. T. H.

Téma tohoto čísla je Egypt a mystéria spojená s tímto místem a historickou dobou. Ačkoliv historie nám poskytuje mnoho otazníků a známe ji jen ze starých písem a legend, které se v nich uchovaly, tak místo je stále zde, a i když některé památky jsou velmi poškozené, jejich energetická hodnota zůstává. Mnoho turistů navštíví každý rok tato místa a kochá se krásou a obrovitostí pyramid, sfingy, sarkofágů a mnoha dalších památek, které nám zanechala civilizace, která již v tehdy věděla o mnoho více, než mi se dneska snažíme zkoumat.
Celý článek...

Duben 2004

Téma:
Ezoterní křesťanství

Stručný obsah:

Hloubání o českých mužích

Od Jana Bílého

Když má muž v Česku problém, jde do hospody. Když jej má žena, jde za astrologem nebo kartářkou. Nebo na seminář rodinných konstelací. Takovéto semináře v České republice poslední dobou často vedu. A občas v nich mám problém s nedostatkem mužů. Jsem muž, ergo bych s mým problémem měl jít do hospody a ne do duchovního časopisu. Ale nedá se nic dělat - žiji v Kolíně nad Rýnem, v mé "domácí" hospodě prodávají jen "Kölš" v malých skleničkách (můj známý z Prahy se divil, že tady pijí pivo z náprstků) a mé problémy s českými semináři rodinných konstelací by tady nikdo nepochopil.
Celý článek...

Květen 2004

Téma:
Pohanské bohyně

Stručný obsah:

Červen 2004

Téma:
Promluvy buddhistických mistrů

Stručný obsah:

Citáty velkých mistrů

Skutečnou ctností je nebýt oddělen od praxe Velké pečeti (skt. mahámudra), skutečnou chybou je na ni zapomínat.
Celý článek...

Červenec a Srpen 2004

Téma:
Integrální jóga Šrí Aurobinda

Stručný obsah:

Vesmírné zákony

Bohumila Truhlářová

Ať nás potká cokoli, první, co bychom měli říci, je "děkuji". "Děkuji" jako projev úcty k tvůrčímu principu, kterým jsme my lidé Bohem obdařeni. Všechno, co nás potkává, je totiž naše karma. A všechno, co nás potkává a co se nám nelíbí, to je naše "záporná karma". "Záporná karma" však ve své podstatě neznamená nic špatného. Ovšem špatně se nám z ní může udělat, když v ní neuvidíme nebo alespoň nevytušíme pozitivní jádro. Když pod tím, co nás běžně, vteřinu za vteřinou, v životě potkává a co nás třeba i zabolí, nevidíme boží impuls k vývoji, když nepřipustíme, že pod tím - byť i největším a nejkrutějším zlem - může být ukryt zárodek něčeho lepšího, co si máme odnést jako ponaučení, a tedy i jako pomoc na naší individuální vývojové cestě, potom je to s námi těžké.
Celý článek...

Září 2004

Téma:
Alikvotní zpěv a ambientní hudba

Stručný obsah:

Exkluzivní rozhovor s hudebníkem Stevem Roachem

Jiří Mazánek

V holotropních stavech je vědomí kvalitativně změněno velmi hlubokým a elementárním způsobem, ale není hrubě narušeno jako při organicky zapříčiněných okolnostech. My typicky zůstáváme plně orientováni v podmínkách prostoru a času a neztrácíme úplně styk s každodenní realitou.
Celý článek...

Říjen 2004

Téma:
Lze spojit duchovní a světský život?

Stručný obsah:

Problémy s celibátem

Rev. Jiří Palka

Stvořitel vložil do všeho živého pud sebezáchovy a pud zachování druhu. Kněží, na nichž je žádáno zachovávat celibát, tím mají o problém víc než ostatní lidé. Co si s tím pudem počít? V bibli stojí, že je nedobře být člověku samotnému. Tím je tedy nedobře dlouhodobě zůstávat sám. Není pak divu, že si tento pud hledá jiné cesty naplnění.
Celý článek...

Listopad 2004

Téma:
Pohanské kulty

Stručný obsah:

Pohanské kulty

Ariana Argoni

Badatel v oboru mytologie Joseph Campbell řekl, že s existencí ženy a s jejím působením všechno stojí a padá. Celý cyklus lidské existence. Zázrak ženství není menším divem než sám vesmír. Žena má prostě úžasnou sílu a jedním z hlavních zájmů mužské populace se postupem času stala snaha tuto sílu zlomit, ovládnout ji a využít ve svůj prospěch.
Celý článek...

Prosinec 2004

Téma:
V zrcadle mystiky

Stručný obsah:

Podstata modlitby

Jaroslav Hroudný

Akt modlitby bývá často nepochopen a deformován v něco, čím není. Povrchní zbožnost – nikoli pověrčivost – zpravidla omezuje modlitbu na obchod se seznamem potřeb a přání předkládaných v čase potíží nějaké vyšší moci, která může či nemusí odpovědět. Při tomto způsobu jednání není možná žádná změna osobnosti nebo hlubšího vhledu do reality. Je pravdou, že podnět skrytý za výkřikem o pomoc je stejně tak instinktivní jako potřeba zůstat během chladné zimní noci v blízkosti ohně, ale jsme zanecháni své bezmocnosti člověka volajícího k něčemu zcela odlišnému, k neznámé bytosti.
Celý článek...

© 2024 - n3t.cz - Joomla Webdesign