Recenze knih Hudbební recenze, dle abecedy Hudební recenze, dle zemí a oblastí

R. Carlos Nakai

SUNDANCE SEASON
{CD, Celestial harmonies/Classic,1988}

Jde o jednu z mála nahrávek, na níž můžeme slyšet původní hudbu severoamerických Indiánů. To málo, co jich zbylo, se stáhlo do rezervací, pokud nějaké zůstaly nebo více či méně splynulo s mnohonárodnostním obyvatelstvem USA. Přesto někteří udržují tradice, i když jsou ve spojení s moderní civilizací. Mezi ně patří též Carlos Nakai. Sluneční tanec náleží mezi tradiční indiánské zvyky, kdy rituálním vzýváním Slunce získávali účastníci sílu, aby přinesli užitek všem lidem. Carlos Nakai využívá především flétny vyrobené z kosti orla skalního, se speciálním laděním, dále hlasu a chřestítek. Celá nahrávka vznikla v Lindisfarnské kapli v údolí San Luis v Coloradu. Bezeslovný zpěv i šepot, občasná slova a meditativní flétna nás vtahují do krásného světa zbaveného všeho zla, splynutí s přírodou a Matkou Zemí (Gaiou)

DESERT DANCE
{CD, Celestial Harmonies/Classic,1990}

Další indiánská nahrávka byla opět natočena v Lindisfarnské kapli v Coloradu. Carlos Nakai jí chtěl oslavit krásu údolí San Luis a místa Lindisfarne v pozdním létě r. 1989. Úvodní modlitba vzpomene na všechny, kteří přišli již dříve do údolí. Úžasná hra na válečný buben není žádným předváděním techniky, nýbrž citlivým zobrazením šepotu duchů v údolí pomocí různých úderů, dotyků a hlazení kůže bubnu. A stejným poklidným způsobem plyne život a nahrávka dál. Vynikající je též práce chřestítek v několika následujících skladbách, která dokáže vyjádřit horský potok, větrnou bouři a mnohé další přírodní úkazy. Jinak je opět využita především flétna a hlas. Velmi působivá nahrávka, která musí všechny uvnitřnit.

Aruna Narayan + (sarangi)

Výběr rág
(CD, Nimbus records/Classic, 1995)

Pro sárangi, nádherný smyčcový nástroj ze severní Indie, není příliš mnoho sólových skladeb, ani hráčů. Ve světě se nejvíce proslavil Ram Nárájan, který také nahrál pár desek. Nyní je jedním z dalších známých Sultán Chán. Je to dáno tím, že se tento nástroj v indické klasické hudbě objevuje poměrně pozdě, až na počátku 17. století. Pro svůj naléhavý zvuk se brzy stalo sárangi především doprovodným nástrojem při zpěvu, kde bylo schopno zvukově stejně vyplňovat přestávky, kdy zpěvák nadechoval či odpočíval. Velmi se uplatňovalo při výuce zpěvu kurtizán. To většinou nebyly řádné sexuální služebnice, nýbrž vzdělané ženy po všech stránkách, které obvykle žily monogamně se svým patronem. Působením křesťanských misionářů byla později tato instituce zrušena a mnoho hráčů přišlo o místo. Vedle těchto vnějších okolností bylo vlastně sárangi vždy odsouzeno pouze k doprovázení, ač je to nejtěžší indický klasický nástroj. Proto se v celé Indii, když se dělal v r. 1989 festival, našlo pouze 150 hráčů a skoro žádní noví se neškolí. Aruna Nárájan, dcera Ram Nárájana je jedinou hrající ženou a toto je její první CD v 36 letech. Obsahuje tři rágy, z toho dvě pentatonické, v nichž ukazuje hráčskou jistotu, čistotu tónu - což je u sárangi nesmírně těžké a výborné nápady v úvodních částech rág.

Nova Cantica

Latin songs of the high middle ages
(CD, deutsche harmonia mundi/BMG, 1990)

Nevím, jestli je na starou hudbu v německém vydavatelství deutsche harmonia mundi jeden člověk nebo více, že se mu povede vše, na co sáhne. Sice jsem se tu v poslední době hodně věnoval souboru Sequentia, ale i ve výzkumné sérii Schola Cantorum Basiliensis již bylo více zajímavých titulů, které se zabývaly autenticitou a vůbec vývojem staré hudby. Také toto CD není výjimkou. Bez jakéhokoli doprovodu je zpívají dva muži - Dominique Vellard a Emmanuel Bonnardot - kteří se nazývají Nova cantica. Hned na první poslech je jasné, že se léta zabývají zpěvem gregoriánského chorálu a liturgické hudby 11.-12. století. Také vyučují středověkou hudbu na konzervatořích a centrech pro ni v Lyonu a Paříži. Dlouhodobé zabývání se autentickou interpretací s muzikologem Wulfem Arltem dalo vznik tomuto CD. Více skladeb na něm též zpívají sólově. Kdo zpívá a navíc takovouto hudbu, ví, jak je to těžké. Proto, když slyším perfektní intonaci, nádherná melismata, práci s dechem při frázích, přitom zdůrazňované přízvuky, vynikající výraz, neafektovanost ale přirozenost, lehkost a v duu nádherný souzvuk a ukončování frází na jednom tónu, mohu jen sklonit hlavu. Toto dokáže opravdu jen někdo a s pokorou. Navíc Emmanuel Bonardot má hlas jak Jurkovič za mlada. Tato nahrávka ani zvukově nemá chyby.

Nova Schola Gregoriana

IN PASSIONE ET MORTE DOMINI
(Gregorian Chant for Good Friday)
(CD, MC; NAXOS/Classic,1994)

Pro srovnání máme však již třetí nahrávku italského souboru Nova schola Gregoriana pod vedením Alberta Turca. A dlužno říci, že není náhodou tento soubor ověnčen úspěchy na zahraničních pódiích. Tato nahrávka je věnována pouze velikonočním pašijím, utrpení Pána Ježíše Krista, je natočena také v kostele, ale na rozdíl od neškolených - nebo méně školených mnichů - dokáže vystupňovat sílu slova k maximu. Obzvláště první skladba je naprosto čistou psalmodií (zpěvem žalmů v gregoriánském chorálu), která je ukázkou staré praxe zpěvu bez přídavku čehokoli jiného. Druhá skladba je responsoriem, čili zpěvem sólisty spojeným s odpověďmi sboru. V gregoriánském chorálu se zpívá na jednoduchou, stále opakovanou melodickou formuli. Od 9. století se ustálilo osm žalmových tónů, jednoduchých melodických modelů pro zpěv žalmů v osmi církevních tóninách. Text se recituje tenorem na jednom tónu a člení ustálenými melodickými obraty pro začátek, střed a závěr zpěvu. Název graduále se pak používá pro melismatický způsob zpěvu, tzn. melodické ozdoby obalující jednotlivé tóny a prodlužující třeba zpěv jedné slabiky na více tónů. Nejdelší skladbou a vrcholem nahrávky a liturgie jsou vlastní pašije líčící celý průběh dramatickým způsobem pomocí vzájemných odpovědí jednotlivých aktérů děje a sboru. Celé toto dějství trvající přes půlhodinu však probíhá v naprostém vnitřním klidu s výraznými pomlkami a hlubokým prožitkem ve zpěvu. Již ve starých textech bylo označeno písmeny, jaký hlas má zpívat kterou osobu. Úžasné na tom všem je, že text můžeme buď jen poslouchat jako meditaci nebo ho sledovat, protože je celý obsažen v přiloženém bookletu. Poslední skladby opěvují kříž. Díky profesionálně školeným zpěvákům je možné povznést v tomto případě sílu vibrace slov prodchnutých duchem až k vrcholu.

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign