Seznam duchovních mistrů Úvahy mistra Mu

Putující mnich - Bhante Y. Wimala

Milí přátelé,
již několikrát jsme měli vzácnou příležitost přivítat v naší zemi putujícího buddhistického mnicha Bhante Y. Wimalu. Dovolte mi, abych Vám ho v krátkosti představil.

Jeho Svatost dalajlama o něm napsal: "Bhante Wimala je théravadový buddhistický mnich ze Srí Lanky, který tráví svůj čas cestováním a vyučováním v duchu mnichů z dob Buddhových. Ať jde kamkoli, vždy přitahuje velké množství posluchačů, neboť Buddhovo učení staré přes 2500 let podává způsobem velmi srozumitelným dnešnímu modernímu člověku. Se všemi, které potkává, se dělí o vlastní zkušenost a inspiraci získanou z kontemplace a studia Buddhova učení. Velmi jednoduše a prakticky vysvětluje, jak působí meditace jako léčivá síla mysli. Zdůrazňuje význam koncentrace na dech při meditaci, která je vždy dostupná pro zklidnění naší mysli. Porozumění utrpení a možnosti jeho odstranění pramenící z Buddhova učení budou zdrojem síly pro každého, kdo bude mít možnost potkat Bhante Wimalu v této zmatené moderní době."

Bhante Y. Wimala se narodil na Srí Lance. Ve věku 14 let byl přijat jako novic do buddhistického kláštera, kde byl v následujících sedmi letech podroben formálnímu mnišskému výcviku. Ve věku dvaceti jedna let dosáhl vyššího zasvěcení. Předpokládalo se, že v duchu tradic bude pokračovat v dalším, především teoreticky orientovaném studiu. Avšak Bhante Wimala si vybral cestu mnohem více orientovanou na vlastní zkušenost. V posledních dvanácti letech cestuje po různých zemích světa, aby svým jedinečným způsobem inspiroval každého, kdo hledá duchovní poznání.

Buddhismus, jak říká, je méně náboženstvím a více vědou o mysli. "Věřím v zákon příčiny a následku. Ať se vám to líbí nebo ne, svět bude světem. To, co vám ubližuje, je vaše reakce na tento svět. Jestliže nemáte mysl naplněnu klidem, neustále budete ve zmatku, budete zmatek kolem sebe vytvářet."

Jeho zkušenosti z cest mu pomohly zjednodušit promyšlené, psychologické pojetí buddhismu, které ve své knize shrnuje takto: "Vaše srdce je jako lotos, čekající na probuzení. Tak jako je rozkvetlý lotos nedotčený bahnem, z něhož vzklíčil, tak i vy po probuzení svého srdce budete nedotčeni 'bahnem' okolního světa. Připomíná vám to vaši vnitřní sílu překonat nedokonalosti života a dosáhnout dokonalost. Jestliže ve vašem srdci rozkvetou čisté duchovní kvality, stanete se krásným člověkem. Budete vyzařovat lásku, dobrotu a mír. Vaše myšlenky, slova a činy nebudou nikomu ubližovat ani nebudou působit na tomto světě utrpení. Váš život bude životem naplněným službou, která všem přináší mír, uzdravení a pocit bezpečí. Lotos vás učí, že čistota, dobrota, laskavost a láska, jež vyzařujete, bude naplňovat vaše okolí. Potom ti, kteří vás potkají, vás budou respektovat a přirozeně si budou vážit vašeho bytí. Právě rozkvetlý lotos říká: 'Byl jsem bezmocným malým semínkem, ukrytým v temnotě bahna kalné vody. Ale během dlouhé cesty jsem rozvinul možnosti své krásy.Teď se na mě podívejte! Jsem symbolem krásy, míru a dokonalosti!.' A tak nám lotos připomíná, že když procházíme těžkými obdobími v našich životech nebo prožíváme pocity bezmocnosti, měli bychom si uvědomit krásu a dokonalost, která je v nás ukrytá. Jestliže můžete být živoucím příkladem duchovního rozkvětu lidského srdce, uvědomte si, jak velký vliv to bude mít na svět kolem vás. Vaše přítomnost dodá naději a inspiraci těm, kteří klopýtají na své vlastní cestě, stejně jako lotos potěší srdce kolemjdoucího. Váš mír, štěstí a láska jim přinesou uzdravení. Rozhodněte se následovat cestu lotosového semínka, ukrytého ve vašem srdci. Věřte vaší vnitřní dokonalosti, aby se jednoho dne plně rozvinula, jako nádherný květ lotosu!"

Podle jeho názoru se buddhisté vědomě snaží o dosažení určitého životního stylu, jehož součástí jsou meditace, bdělá pozornost a soucit. Tímto způsobem pracují na dosažení svého osobního cíle - probuzení. Cítí, že buddhismus je účinná životní cesta plná soucitu a harmonie vedoucí k vědomému rozvoji jejich osobností. V tomto učení není podstatná víra a náboženská poslušnost. Vychází především z tolerance a poznání jedinečnosti duchovní cesty každého člověka. Podstatným důkazem může být i to, že ve jménu buddhismu nebyly nikdy vedeny svaté války. "Na svých cestách často přednáším skupinám lidí různého náboženského vyznání. Zapomeňme však na chvíli na náboženskou příslušnost a uvědomme si, že v první řadě jsme všichni lidské bytosti. Setkali jsme se proto, abychom společně sdíleli pravdu a objevovali duchovní moudrost, která nám všem pomůže dosáhnout náš společný cíl - nalézt mír a štěstí v životě. Uvědomme si, že jsme lidské bytosti, jejichž srdce touží po naplnění láskou, mírem a soucitem."

Cestování ho dovedlo k přesvědčení, že svět není takový, za jaký jej lidé považují. "Měli bychom si uvědomit, že my všichni jsme na této planetě pouze hosty. Tato planeta Země je pouze dočasnou zastávkou na dlouhé cestě života. Měli bychom si zapamatovat, že nikdo z nás tady nebude žít navěky. Tento život je relativně krátký. Když umřeme, všechny věci, které nazýváme 'svými', zde zanecháme a půjdeme tak, jak jsme sem přišli. Vezmeme si s sebou pouze jednu věc - a tou bude síla naší karmy, výsledek našich činů. Připomínejme si proto, že tu nejsme jen pro uspokojování svých sobeckých přání. Neměli bychom žít tak, abychom ubližovali sobě a ostatním. Hledejme lásku, uzdravování a mír ve svém životě a rozdělme se o ni s ostatními lidskými bytostmi a se všemi živými bytostmi vůbec. Buďte všichni zdrávi a šťastni!"

Pro Dotek zpracoval David Heneberg, únor 1998

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign