Seznam duchovních mistrů Úvahy mistra Mu

Áčárja ROOP VERMA

Áčárja ROOP VERMA - duchovní učitel, mistr nada jógy a hry na sitár.

V osobě Roopa Vermy se spojuje duchovní prozření s mimořádným hudebním talentem. Dalo by se říci, že jeho hudební kariéra začala před pěti sty lety a linii jeho duchovní nauky lze vystopovat až k mudrcům a světcům dávné Indie. Mudrcové (ršijové) té doby věděli, že v nadcházejícím temném věku bude pro většinu lidstva nejvyšší nauka nepochopitelná a nepřístupná, proto byla předávána jako oheň od svíce ke svíci v nepřetržité řadě učitelů - áčárjů. Takto se přenesla až do současné doby, kdy znovu nastává příznivé období pro její obrození. Naukou není míněno pouze vědění nebo moudrost obsažená ve slovech, ale hlavně stav vědomí. Slova byla používána spíše k usnadnění přenosu vyššího vědomí a esoterních sil.

Roop Verma se narodil v hudebně založené rodině v severní Indii a vyrůstal v prostředí bohatém na kulturu a umění. Jako dítě musel rozebrat každou hračku ve své vrozené touze objevit a prozkoumat, co je "tam" na druhé straně, "tam" uvnitř. Jeho vzrůstající zvědavost ho vedla ke hledání a zkoumání vnitřních dimenzí ve všem, co dělal - malování, literatura, věda, fotbal, motorové létání - a především v meditaci a hudbě. Jeho hlavní zájem vedl k vyšším aspektům hudby a jejímu vztahu k životu. Zatímco se mu dostávalo dlouholetého formálního vzdělání a výcviku v systému klasické indické hudby, Roop Verma rozebíral každý tón a každou melodii, kterou se naučil a hrál jenom proto, aby objevil "nekonečnost" emocionálních a duchovních prožitků. Tyto prožitky a zkušenosti umocněné působením jeho duchovních učitelů se staly stavebním materiálem jeho hudby v průběhu let sebeanalýzy a vnitřního hledání i během osamělých a dlouhých nocí, kdy zbytek světa spal. Jako výsledek se zrodila osobnost schopná jedinečného vyjádření toho nezachytitelného vnitřního poselství. "Ucho je cesta", jak cituje náš známý muzikolog Vlasta Marek. Prostřednictvím sluchu se k nám informace dostávají nejpříměji. Hudba má schopnost mluvit přímo k našemu podvědomí. Tato skutečnost ožívá pro návštěvníky Roopových koncertů a seminářů. Magičnost jeho hudby je oceňována na celém světě i proto, že navozuje naprosto odlišný stav lidského vědomí - meditativní. Jeho hudba promlouvá jazykem, který ji přenese do jednadvacátého století.

Roop žije prostým životem a vyjadřuje tuto prostotu ve své hudbě. Dosáhl úspěchu tím, že drží svou hudbu a sebe v říši tónů a rytmů, kde není soutěživost, žádné ego nebo chtivost - pouze čistá hudba a mír přinášející lék pro každé bolavé srdce i duši. Jeho skromnost se projevuje i tím, že nerad sděluje podrobnosti ze svého života. Měl nejlepší hudební učitele Ali Akbar Chána a Ravi Šankara i nejlepší duchovní vedení. Pobýval u svých učitelů v ášramech v severní Indii i v Americe. Učil jako řádný profesor hudbu na universitě v Kanadě. Má množství žáků po celém světě i v Čechách. Jeho syn kráčí v otcových šlépějích. V roce 1995 ve svých devíti letech doprovázel na sitár otce na slavnostním koncertu pro 2500 lidí při oslavách 50. výročí založení OSN v Ženevě.

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign