Seznam duchovních mistrů Úvahy mistra Mu

Svámí B. R. Šrídhara

Zakladatel Áčárja Šrí Čaitanja Sarasvat Mathu v Návadvípu, Západním Bengálsku, Indii

Šrí Ráméndra Čanra Dév Šarma Bhatáčárja (Svámí B. R. Šrídhara) se narodil 26. října 1895 v Hápániji, okrese Burdwanu, v Západním Bengálsku, v rodině slovutného bráhmanského rodu. Již od útlého dětství ho přitahovala původní védská duchovní kultura a její Písmo - védy, upanišady atd., víra v Boha. Jeho inteligence byla brilantní, jeho charakter skvostný. Měl vrozený talent pro sanskrtský jazyk a ve škole byl premiantem. Jednou v době, kdy studoval na koleji v Baharampuru, potkal na nádraží astrologa, který ho požádal, aby mu ukázal svou ruku. Když si ji prohlédl, prohlásil, že dotyčný: (1) bude plně seberealizovaný, (2) stane se proslulým kazatelem Harikathá a (3) že opustí tento svět v devadesátittřech letech. Všechny tři předpovědi se splnily. (Astrolog se jmenoval Jógí Bír Šrí Baradá Madžumdár a byl guruem slavného bengálského generála Subhaše Čandry Bose.)

Už během svých studentských let byl Svámí B. R. Šrídhara hluboce přitahován božským životem a učením Šrí Čaitanjadévy. Proto se spojil s kazatelskou Misí Gaudija Mathu, kterou založil Šrí Šrímad Bhakti Siddhánta Sarasvatí Gósvámí (1874-1937), a posléze se jí pod jeho vedením plně oddal. Pro jeho přirozený duchovní vhled a vynikající znalosti Písem mu jeho milovaný duchovní mistr v roce 1930 dal při zasvěcení do řádu sannjása jméno Bhakti Rakšaka, "strážce oddanosti". Svámí B. R. Šrídhara cestoval po celé Indii a v plynné bengálštině, hindštině, sanskrtu či angličtině přesvědčivě kázal. Po odchodu svého duchovního mistra, který na něj zřetelně poukázal jako na svého nastupujícího pokračovatele, založil Svámí B. R. Šrídhara v roce 1941 Šrí Čaitanja Sarasvat Math. V té době to byla pouze skromná slaměná chýše na břehu svaté řeky Gangy. Avšak sanskrtské verše, které o Mathu již tehdy složil, předvídaly jeho budoucí světový význam.

Důvěrný byl dlouhodobý (od r. 1930) přátelský vztah Svámí B. R. Šrídhary s jeho duchovním bratrem Bhaktivédantou Svámí Prabhupádou (zakladatelem světové náboženské organizace ISKCON). Ten často při návratu do Indie pobýval v jeho Mathu a při jedné významný příležitosti svým žákům řekl: "Šrídharu Mahárádže považuji za svého šikša-gurua. Pomyslete tedy, jakého prospěchu se vám může dostat v jeho společnosti." Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda si cenil jeho rad a instrukcí natolik, že před odchodem z tohoto světa doporučil svým starším žákům, aby v jeho nepřítomnosti, bude-li potřeba obrátit se na vyšší autoritu, šli za Svámí B. R. Šrídharou. Až do svých posledních dnů v této světské sféře Svámí B. R. Šrídhar obdařoval své žáky milostí ve formě promluv, které někdy následovaly za sebou nepřetržitě po několik hodin. Tři roky před svým odchodem (1985) splnil své osobní přání, jež uchovával přes 40 let: udělil svatý řád sannjása svému nejdražšímu, důvěrnému a nejpřednějšímu žáku-společníku Svámí B. S. Góvindovi a předvídaje potřebu zajistit plynulé pokračování své mise i po svém odchodu, jmenoval jej svým nástupcem, prezidentem-áčárjou Šrí Čaitanja Sárasvat Mathu a jeho přidružených poboček.

Osobnost Svámí B. R. Šrídhary je uznávaná v análech duchovní Indie nejen pro své encyklopedické znalosti zjevených Písem, ale i pro svůj nesporný postřeh bona-fide komentátora archívu přísemného bohatství - jež bylo vyjeveno úctyhodnými svatými učiteli Východu - jako bezpříkladná autorita, která vyjímá vnitřní smysl a podstatu Písem ve věčně progresivním, šířícím se, dynamickém a živoucím pojetí. Ve svých knihách Svámí B. R. Šrídhara poukazuje na život v duchovní rozličnosti a formě, jenž přesahuje "jednotu" a beztvarou koncepci Božství.

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign