Seznam duchovních mistrů Úvahy mistra Mu

Vzpomínky z návštěvy Šrí Ramanášramuv

Hned úvodem tohoto článku bych chtěl zdůraznit hluboký obdiv k vedení tohoto ášramu, které jej udržuje v chodu a otevřený pro každého od 6,45 do 20,30 hod., sedm dní v týdnu. Neúnavně slaďuje všechny činnosti ášramu tak, aby každý hledající se mohl nerušeně věnovat své duchovní cestě, za současného pocitu jistoty, že je o něj pečováno a že je zaštítěn. Následující text je volně vybrán z letáku, který ášram poskytuje:

Návštěvník, přicházející do Šrí Ramanášramu je okamžitě obklopen atmosférou, která vane z tohoto stále vzkvétajícího místa míruplnosti. Hledající ze všech končin světa se stále setkávají na úpatí Arunáčaly, hory světla, aby se vpravdě napájeli nadčasovou atmosférou a zažili tah do svých niter a klid pouhého bytí. Všude možno pociťovat přítomnost Ramany Maháršiho. Toto posvěcené místo je nabité magnetismem trvající pravdy. Žádná rigidní pravidla a činnosti nejsou předepsány. Přátelské prostředí plně umožňuje návštěvníkovi, aby mohl provádět svou individuální duchovní praxi. Významná místa ášramu jsou tato:

Když jsem s prezidentem ášramu, panem V. S. Ramananem dohovořoval tento článek, položil jsem mu otázku, zda ášram nezadal v naší zemi někomu výlučná práva pro provádění překladů či psaní o Ramanovi Maháršim. Jeho odpověď zněla takto: "Bylo by to zcela proti duchu Bhagavanova učení. O Ramanovi může psát každý. Já, vy i on" - a ukázal na náhodně přítomného úředníka. Osobní poznámky Návštěva Ramanášramu je jedinečnou příležitostí na duchovní cestě a je naprosto přesvědčivá pro toho, kdo se dovede otevřít spirituálnímu působení tohoto místa. Přesvědčí vás tím, že přítomnost Ramany pociťujete na každém kroku. Našinci to zní divně, ale při obcházení Arunáčaly, hory Šivy, se zřetelně pociťuje působení jejího magnetického vlivu, který stahuje mysl do nitra a je ztišující. Ještě intenzivněji jsem pociťoval spirituální vliv milosti Ramany při obcházení místa jeho samádhi. Z tohoto místa tryská milost jeho přítomnosti údajně nyní intenzivněji, než když byl fyzicky mezi námi. Meditace (sebezkoumání) ve staré hale se děje v prostředí nabitém vibracemi Maháršiho, stejně jako ve Skandášramu či jeskyni Virupakša. Je na každém návštěvníkovi, aby si našel nejvhodnější místo a dobu. Výsledkem spirituálního působení tohoto místa je klesnutí, ztišení ega, zažitím nesmírné nadřazenosti svrchovaného Já - Self. Tím je dán první předpoklad k opravdovému podrobení se. Nutno ovšem upozornit, že je zapotřebí nejméně tří dnů na úplnou aklimatizaci fyzických a duševních sil.

Připravil Rudolf Skarnitz

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign