Seznam duchovních mistrů Úvahy mistra Mu

Taisen Dešimaru

Jasuo Dešimaru se narodil 29. listopadu 1914 ve vesnici na jižním pobřeží Japonska nedaleko města Saga. Vyrostl v tradiční japonské atmosféře. Od raného dětství byl hluboce poznamenán silným náboženským cítěním své matky, která náležela k sektě Šinšu založené Dógenovým současníkem velkým mnichem Šinranem. Poté, co se sám stal zenovým mistrem často říkával, že v sobě integroval Šinranovu víru s cvičením zenu.

Když mu bylo dvacet let, odešel Jasuo Deshimaru do Tokia studovat ekonomii. Záznam těchto let v jeho Autobiografii zenového mnicha ukazuje, že i tehdy byly jeho zájmy nasměrovány k sjednocení lidských, duchovních a materiálních aspirací. Vedle svých studií ekonomie a angličtiny a běžných studentských aktivit věnoval hodně času náboženským otázkám. Navazoval vztahy s přáteli ve škole Šinšu a také se stýkal s odborníky na hinduistická a buddhistická studia na univerzitě. Objevil křesťanství v baptistické církvi a začal číst evropské filozofy. Jeho první kontakty se zenem se také datují do této doby, kde se zúčastnil sešinů v Engaku-dži.

Taisen Dešimaru

Roku 1936 navštívil mistra Kodo Sawakiho, autentického zenového mistra, který se nikdy nepodřizoval omezením klerikální hierarchie a cestoval po Japonsku vyučuje zazen v klášterech i mimo ně. Toto setkání na něj tak zapůsobilo, že se stal jeho žákem. Pravidelně ho navštěvoval, cvičil zazen v Sódži-dži pod vedením Sawakiho, který v té době byl v tomto chrámu godóem, a zúčastňoval se mnoha sešinů. O několik let později Dešimaru požádal Sawakiho, aby ho vysvětil na mnicha, ale ten odmítl a naléhal na něj, aby pokračoval ve cvičení zazenu a dál vedl aktivní život ve společnosti.

Mezitím se zhoršila mezinárodní situace a na podzim roku 1941 si Spojené státy a Japonsko vyhlásily válku. Kvůli špatnému zraku byl Dešimaru nezpůsobilý pro službu ve zbrani. Firma Micubiši, pro níž pracoval, ho brzy poslala do Indonésie, aby tam dohlížel na důlní činnost. Když odjížděl, narodil se mu jeho nejstarší syn, kterého potom pět let neviděl. Z hrůz války a jeho vlastních těžkostí života v zemi, která se velmi lišila od jeho vlasti, se zformovala řada zkušeností, které měly rozhodující vliv na jeho život.

Když se Dešimaru vrátil do válkou zničeného Japonska, na živobytí si vydělával ve světě obchodu. Ve stejné době však následoval Kodo Sawakiho a zúčastňoval se sešinů řízených mistrem po celém Japonsku. V listopadu 1966 mistr Kodo Sawaki vážně onemocněl. Zavolal si k sobě Dešimarua a slíbil mu splnit jeho často opakovanou žádost: "Dešimaru, cítím, že brzy zemřu. Co budeš dělat pak? Musíš pokračovat po mně a předávat Bódhidharmovo učení. Zítra vstanu a vysvětím tě za mnicha." Následujícího dne se konal obřad, při kterém Jasuo Dešimaru dostal mnišské jméno Mokud Taisen neboli Chrám ticha - Velký mudrc.

Mistr Sawaki zemřel v prosinci 1966. Následující rok se Dešimaru rozloučil s rodinou, nalodil se v Jokohamě a pokračoval transsibiřským vlakem do Paříže. Sám a bez krejcaru, bez znalosti francouzštiny, bez jakéhokoli majetku kromě své kesy a zápisníku Kodo Sawakiho, přijel mistr Taisen Dešimaru v červenci 1967 do Francie.

Mistr Dešimaru od začátku soustředil všechnu svou energii na cvičení zazenu. Nejprve se v létě 1967 zúčastnil makrobiotického tábora v Le Bruse v jižní Francii a na podzim se přestěhoval do zadní místnosti obchodu Kameo v Paříži. Vedl každodenní sezení zazenu a dával masáže šia-cu, aby měl z čeho platit své výdaje. Jeho nejstarší žáci si pamatují, jak nakládal a vykládal krabice, na sobě barevnou kazajku a baskický baret. Přednášel ve Francii, Holandsku, Německu, Švýcarsku atd. Vedl sešiny na letních táborech makrobiotiky a jógy, vydal knihu (Pravý zen, 1968), dvakrát se přestěhoval kvůli rostoucímu poštu lidí přicházejících cvičit zazen. V roce 1970 založil Evropskou zenovou asociaci. Zformovala se okolo něho počáteční skupina stoupenců a vznikla první dódžo v provinciích a v zahraničí. Skutečná exploze se objevila v letech 1972 - 1974 v souvislosti s velkými sešiny v Zinalu (72, 73 a 75) a prvními letními tábory v Sodeve (73, 74). V těchto letech bylo založeno hodně nových dódžo, byl zakoupen chrám v Avalonu a přes sto žáků jelo na jaře 1974 navštívit Japonsko. Mistr Dešimaru si nyní vydobyl široké uznání ve své rodné zemi a brzy byl uznán za "moderního Bódhidharmu".

Po všechna ta léta bylo jeho učení soustředěno výhradně na cvičení zazenu. Bez přestávky vedl každodenní sezení v pařížském dódžo a mnoho krátkých a dlouhých sešinů po celý rok, předávaje Evropanům tajemství zenu, transmisi za všemi texty - podstatu buddhismu Šakjamuniho, Nágardžuny, Bódhidharmy, Enoa a Dogena. Díky svým mimořádným tvůrčím schopnostem přiváděl zen na dosah evropské civilizaci 20. století. Navazoval kontakty s představiteli moderní vědy, udržoval těsné vztahy s tradičním křesťanským náboženstvím.

Potom velký proud energie uvolněné zazenem zakořenil v klášteře La Gendronniere, který mistr Dešimaru založil v roce 1980, následuje mistra Dógena, který založil Eihei-dži v Japonsku sedm století před ním.

Tento klášter se brzy stal střediskem, z něhož vyzařovala zenová mise po celé Evropě. Během letních a zimních táborů, které se tam konaly (80 a 81), se shromáždil přes patnáct set lidí z různých zemí, aby slyšelo mistra Dešimaru učit.

V únoru 1982 mistr Dešimaru onemocněl, to mu však nezabránilo v řízení velkého sešinu v Namuru v Belgii na konci téhož měsíce a v účasti na ranních zazenech v pařížském dódžo. Poslední slova jeho posledního kusenu, 15. dubna, byla stejná jako před každým jeho odjezdem: "Prosím, pokračujte v zazenu."

Odletěl do Japonska 16. Dubna, zanechav sangze svoje zafu, zápisky Kodo Sawakiho, kesu a svoje vlastní ketsumjaku transmise.

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign