Seznam duchovních mistrů Úvahy mistra Mu

Dr. Paul Brunton

Dr. Paul Brunton (1898 - 1981), spisovatel, mystik, filozof. "PB", jak mu jeho přátelé říkali, byl světoobčanem v pravém slova smyslu. Narodil se v Londýně. Dlouhá léta cestoval a žil v zemích Orientu (Egyptě, Kambodži a hlavně v Indii). Zde studoval náboženství, mysticismus, jógu, ale především východní filozofii. Několik let žil také v Austrálii a na Novém Zélandu. Ze svých cest se vždy na čas vracel do Spojených států amerických, jejichž byl občanem. Posledních dvacet let svého života strávil ve Švýcarsku, kde 27.7.1981 zemřel.

Dr. Paul Brunton

Všude na svých cestách se setkával s významnými náboženskými a filozofickými mysliteli. Celý svůj život zasvětil nejen hlubokému studiu nejrůznějších pramenů prastaré i moderní východní moudrosti, ale především studiu a analýze své vlastní bytosti, hledání svého pravého Já. S postupem a výsledky tohoto bádání a hledání seznamoval čtenáře prostřednictvím svých knih. Jejich vysoká hodnota spočívá v tom, že autor závažné otázky, které leží před každým člověkem jako, "Jaký je význam světa a životní zkušenosti?", "Co jsem já?", "Jaký je účel lidské existence?" apod. nejen analyzuje a rozebírá, ale na základě osobních prožitků a zkušeností podává návod, jak si tyto otázky může každý člověk sám pro sebe vyřešit. Stupně a stavy hledajících Pravdu popisuje na základě vlastní zkušenosti, z hloubky vlastního prožitku.

Učení "PB" není jen teoretickým studiem, ale především návodem pro praktický život - návodem pro každého jak svým vlastním úsilím a sám v sobě nalézt odpovědi na všechny otázky Života. Paul Brunton zanechal závažné svědectví, že bytí, laskavé, moudré, ochranné a božské, které lidé nazývají Duší, které on nazývá Nadjá, skutečně existuje v srdcích všech, proto je mohou odhalit všichni.

Připravil Rudolf Rýpar

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign