Seznam duchovních mistrů Úvahy mistra Mu

Relaxace plná lásky

Láska podle Ammy

Amma - Máta Amritánandamaji (nar. 1953) je hvězda východní moudrosti, která přitahuje za sebou stále více lidí ve všech končinách. V Rozmluvách (Conversations) - v původním vydání Awaken Children! - jsou pasáže, které jsou jedinečné svým jasem a světlem, jímž ukazují cestu. Amma je skvělý rádce a poradce. Z mnoha setkání sebrané a uspořádané otázky a odpovědi mně připomínají po česku moudrostí naplněné sály, kde přední postavy jsou manželé Tomášovi.

Na otázku, jaký je rozdíl mezi světskou a spirituální láskou, Amma odpovídá: láska je láska, ale přece se liší vzájemně a to v intenzitě a v hloubce.

Spirituální láska je bezměrně hluboká a nemá hranic. Světská láska nedosahuje té hloubky a nezůstává také stálá. Zpočátku je obyčejně kouzelně krásná a vášnivá, časem ale kouzlo a vášeň pominou a nastupuje oploštění citu. Nakonec končívá v bolestech, často dokonce v nenávisti.

U spirituální lásky je krásný začátek, plný míru, ale přichází touha. Ta se stává stále silnější - až nakonec je stěží únosná. Bolest hoří a spaluje, až tato bolest z lásky splyne s tím, koho milujeme. Toto splynutí, toto jednocení je krásné - ještě krásnější než zážitek lásky. Krása a mír, plody tohoto sjednocení, trvají na věky. Taková láska nikdy nemůže zeslábnout. Zůstává stále živá v každém okamžiku života. Láska vás zcela pohltí. Není možno více dávat. Duchovní láska vrcholí tedy v jednotě, ve splynutí v jedno. Někdy může takto vyústit i spojení dvou lidí, když jsou docela čistí, když dozrají k takovéto jednotě.

Čistá láska nemá nic společného s tělem: spojuje a sjednocuje navzájem duše těch, kteří se milují.

Čistá láska vede k jednotě a k sjednocení i tehdy, když jsou těla těch, kteří se milují, od sebe odloučena. Je to jako dva břehy jedné řeky. Jsou sice od sebe vzdálené, ale spojuje je voda té řeky a kontinuita dna. Podobné je to u těch, kteří se opravdu milují: ačkoliv se zvnějšku jeví jako dvě osoby, jsou vnitřně spojeni - láskou.

Proč je ale čistá láska spojena s tolika bolestmi a s utrpením? Nečistota se spaluje v ohni bolestí (tapas). Nečistota, to je ten pocit toho "Já" a "Můj", to je to Ego. Toto Ego může svůj konce nacházet pouze v tavicí peci lásky. Láska ale není jen teplo, současně může přecházet i v chladno.

Když vás zcela pohltí, připraví vám bolest. Když jsou tyto bolesti a vy jste silní dost, abyste je snesli, pak přichází klid: budete cítit v srdci umírňující chlad a prožívat to sjednocení - s láskou. Čistá láska zničí a zahubí všechny negativní city a pocity; neočekává nic a dává všechno. Čistá láska znamená dávat. Co máme dávat? Naše Ego.

Láska spálí svými plameny falešné představy, nesprávné předpoklady, fixní ideje - všechno, co je navázáno na vaše Ego. Čistá láska není nic jiného než osvobození se od strachů a odložení všech masek. Výsledkem je nepřetržitý tok lásky od milujícího k osobě milované. Milující osoba pociťuje neutišitelnou žízeň a hlad po milované osobě a touhu být předmětem lásky. Teprve vymýcení toho "Já" utiší ten hlad a tu žízeň a tu touhu a umožní žít v opravdové lásce. Jestliže spojení s milovanou osobou dospělo k dokonalosti, pak přichází mír, láska, světlo a ticho.

Aby se nám toto - dospěti k té nejvyšší formě lásky - podařilo, musí člověk vzít na sebe tu bolest. Je to jako vždy, když směřujeme k nějakému cíli: když někam cestujeme dráhou nebo letadlem, musíme také třeba řadu dnů být v nepohodlí, bez obvyklého jídla, bez svého spánku apod. Musíme se zkrátka rozhodnout. Buď krátkodobé štěstí, na jehož konci je nakonec nespokojenost a nešťastnost. Nebo dočasná bolest, která vede ke stálému míru v duši.

Láska je schopna řešit všechny problémy - mentální i fyzické. Hojí choroby, uzdravuje poraněná srdce, proměňuje lidské pocity, odstraňuje všechny překážky, pomáhá rozpouštět mentální, fyzická a intelektuální napětí, vede nás do jiného světa, v němž se nemusíme bát smrti.

Čistá láska je nejlepší medicína pro moderní svět, nebť všechny problémy od osobních až po globální mají jednu příčinu: nedostatek lásky. V naší době příliš mnoho myšlení a studování poničilo ducha moderního člověka. Lidé jdou na všechno s intelektem, síly srdce a citů zůstávají ležet ladem. Ovšem, máme také používat rozum, ale nemáme připustit, aby narušil naši víru.

Člověk, který je ovládán intelektem, zůstává zcela uzavřen přístupu k tomu, čemu říkáme něha a krása. Takový člověk například nedovede pocítit kouzlo doteku s měsícem letní noci. Ten analyzuje - vidí svítící nebeské těleso na obloze a pokouší se tento fenomén si vědecky vysvětlit.

Srdcem vnímat, srdce plnit láskou, tak můžeme osvobodit moderní společnost od všech jejích chorob. Od závisti, od násilí a válek, od rakoviny.

Volně podle Awaken Children! Máta Amritánandamaji, Mission Trust, Amritapuri, Athinad North, Quilton Dt., Kerala - India zpracoval MUDr. Jiří Štangl

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign