Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

Leden 1999

Téma:
Šamana bereme vážně

Stručný obsah:

O prázdotě natažené dlaně

Stanislav Musil

Jsou lidé, kteří si přečtou text, jenž oplývá vzletnými slovy, sem tam v něm najdou moudrou myšlenku a představují si autora tohoto textu jako nádhernou osobnost, nějakého skrytého gurua, který se touto formou pokouší pozdvihnout svět. Jsou lidé, kteří si poslechnou meditační hudbu a protože je jim sděleno, že tuto hudbu poslouchají na celém světě, představují si skladatele jako vyrovnanou bytost v bílém hábitu, který denně usedá do meditační pozice, aby ze svého podvědomí vyloudil tóny, diktované mu z vyšších světů. Pějí chválu na autora i na skladatele. Pak se ale dozví, že oním spisovatelem či skladatelem je Pepíček Novák ze sousedství, kterého všichni znají. Reakce je jednoznačná: "TEN !?"
Celý článek...

Únor 1999

Téma:
Zen buddhismus v Čechách

Stručný obsah:

Zen a umění dívat se

Toman Vašinec

V mediálním světě, jehož jsme chtěnechtě součástí, býváme denně zahlcováni nepřeberným množstvím různých obrazů a výjevů, které nám mají zprostředkovat to, čemu se říká událost. Otázkou je, zda-li se naše schopnost dívat se v tomto provozu tříbí, nebo naopak otupuje. Ačkoli se před námi na televizní obrazovce míhá jeden výjev za druhým a filmaři a reportéři se předhánějí v zaznamenávání těch nejžhavějších novinek, skutečně nového nabízí televizní vysílání velice málo. Všechno se spíše točí kolem typických a ustálených žánrových schémat: povahu toho, co se tu ukazuje, je možno odhadnout většinou na první pohled. Palmy a moře ohlašují cestopis z exotické země, několik zachmuřených šedivých mužů kolem stolu ohlašuje politickou debatu, pohled na Hradčany signalizuje, že půjde o Prahu.
Celý článek...

Březen 1999

Téma:
Vše o Tibetu

Stručný obsah:

Dialog dalajlamy s fyziky

Herwig Schopper

Universita v Innsbrucku je jedním ze světových center zabývajících se výzkumem kvantové teorie. Práce Antona Zeilingera a jeho kolegů v Innsbrucku – jako např. experimentální demonstrace kvantové teleportace – pravidelně vycházejí ve světových renomovaných časopisech. Nedávno se nám mohl v laboratořích university naskytnout překvapující pohled: dalajlama diskutující s hloučkem fyziků a pozorující experimenty z kvantové optiky. Tato návštěva dalajlamy navazovala na setkání v indické Dharmsale v říjnu 1997, kdy během pěti dnů fyzici diskutovali s dalajlamou o fyzice a kosmologii.
Celý článek...

Duben 1999

Téma:
Transformace školství

Stručný obsah:

Květen 1999

Téma:
Beltine, máj a čarodějky

Stručný obsah:

Červen 1999

Téma:
Krize v nás

Stručný obsah:

Otázky na cestě poznání

Ilona Paříková

Jméno JUDr. Eduarda Tomáše je naší čtenářské veřejnosti známo ve spojení s řadou vyhledávaných a široce uznávaných knih s duchovní tematikou. Televizní diváci měli možnost sledovat Tomášův laskavý a zasvěcený projev v nedávném televizním seriálu Paměti mystika, který natočil Viliam Poltikovič.
Celý článek...

Červenec a Srpen 1999

Téma:
Terapie v duchovní praxi

Stručný obsah:

Píseň je solí země

Tanja Svaha

Stará píseň je jako kouzelný vzor, který se táhne bez počátku a bez konce. A vyvrcholení písně? Je stejné jako sama píseň, jako jako vyvrcholení života, kousíček věčnosti, kde není nic vymyšleného a vše je řízeno samotnou přírodou.
Celý článek...

Září 1999

Téma:
Žena čarodějka

Stručný obsah:

Píseň hledání odpuštění u Bohyně

Šankaračárja

Matko, neznám mantry ani jantry, ani neumím zpívat písně ke tvé chvále. Nevím, jak tě přivítat ani jak mám meditovat ve tvé přítomnosti. Nevím ani, jak vyzpívat tvou slávu ani jak ukazovat mystická znamení, dokonce ani jak lamentovat. Přesto tě budu i nadále volat – tebe, která odnímáš ode všech potíže.
Celý článek...

Říjen 1999

Téma:
Máme rádi zvířata

Stručný obsah:

Zvířata a čáry v Nazce

Pavlína Brzáková

Existuje několik teorií, které se pokoušejí vysvětlit původ obrazců v Nazce. Jednou ze základních je teorie německé matematičky a geografky Marie Reiche, která tvrdí, že čáry spolu s obrazci představují jakýsi astronomický kalendář související se souhvězdími a s pohyby slunce po obloze. Znamená to snad, že jsou obrazce největší astronomickou observatoří světa?
Celý článek...

Listopad 1999

Téma:
Rituály

Stručný obsah:

Kouzelný náhrdelník

John Moses

Před mnoha lety žila ve vesnici, poblíž řeky tekoucí k oceánu, krásná léčitelka. Tato léčitelka měla nádherný modrý kouzelnický náhrdelník, kterým uzdravovala všechny lidi ve vesnici. Tam také žilo několik žen, které ji neměly rády. Tyhle ženy se vlastně nudily, neměly totiž nic na práci, protože léčitelka všechny uzdravovala. Vyléčila kohokoliv, takže si nebylo na co stěžovat. Uzdravila dokonce i nepřátele.
Celý článek...

Prosinec 1999

Téma:
Chaos jako náboženství světa

Stručný obsah:

Ušlechtilé mlčení

Mettá Ashin Ottama

Obecně řečeno, každá meditace rozvíjí mysl některým směrem a způsobem. Společným znakem všech hodnotných druhů meditace je to, že mysl zároveň čistí a kultivují. Ale i tak existuje nejen mnoho druhů, nýbrž i několik základních typů těchto praktik. Rozdíl je nejen ve volbě různých meditačních objektů, nýbrž i v tom, jak mysl k meditačnímu objektu přistupuje, jak a k čemu ho používá. (To se týká i meditací, které žádný specifický objekt nepoužívají.) Dále bude prospěšné si uvědomit, že se v podstatě nejedná jen o různé typy meditační praxe, nýbrž zároveň o různé duchovní orientace, které mají (nebo alespoň měly mít) svůj specifický dopad i na styl života.
Celý článek...

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign