Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

Leden 2003

Téma:
Astrologie v lidských vztazích

Stručný obsah:

O umění získávat přátele

Paramahansa Jógánanda

Přátelství je vznešený způsob, kterým Bůh prostřednictvím druhého člověka projevuje svou lásku. Bůh zahrnuje svými city malé dítě skrze lásku matky a otce. Jejich láska k dítěti je vrozená. Stvořitel to tak zařídil, že si rodiče nemohou pomoci a musí své dítě milovat. Ale přátelství nám dává jako svobodné, nestranné vyjádření své lásky. Pán Kršna říká v Bhagavadgítě: "Takový člověk Mne vskutku zná jako konečný cíl obětí a pokání, jako velkého Pána všech světů, dobrodince a přítele všech tvorů. Takový člověk dojde věčného království míru."
Celý článek...

Únor 2003

Téma:
Putování za čajem

Stručný obsah:

Tajemství sebepřijetí

Šrí Krijánanda

Uvědomění si své jedinečnosti v celém Universu. Nikdo nebude zpívat tvou píseň - po celou věčnost to budeš jen ty. Tvým nejdůležitějším úkolem v životě je naučit se zpívat svou píseň dokonale.
Celý článek...

Březen 2003

Téma:
Neznámý mistr G. I. Gurdjieff

Stručný obsah:

Čajové legendy a odhalení

Aleš Juřina

Od dob otevření první Dobré čajovny před téměř 11 lety věnovali jsme při přípravě čaje maximální pozornost třem základním bodům - samotným čajovým lístkům, náležitému nádobí a odpovídajícímu způsobu přípravy. Protože jsme záhy zjistili, že čajové zdroje evropské jsou jak v oblasti teorie, tak i surovin a propriet příslušných zcela nedostatečné, bylo nutno vydat se ke kořenům čaje a přímo v místech jeho zrodu nalézti poučení i kontakty pro dodávky čerstvých sklizní a tradičního náčiní. Dovolte mi zmínit se v několika poznámkách o třech odhaleních, souvisejících s čajovým nádobím v zemi čaji zaslíbené - v Číně.
Celý článek...

Duben 2003

Téma:
Velikonoční zvyky a hudba

Stručný obsah:

Slova ze vzduchu

Jiří Syrovátka

Je třeba životu víc dávat, než ho urychlovat.
Celý článek...

Květen 2003

Téma:
Posvátné rostliny

Stručný obsah:

Záhada božské sómy

František Šita

Ve zprávách o řadě vyspělých civilizací minulosti nacházíme zmínky o prostředcích, které samostatně nebo ve spojení s určitým rituálem umožňovaly získání "nadpřirozených schopností" lidem a božstvům. Mezi nejznámější příklady patří teonanacatl Aztéků, ololiuqui Zapotéků, toloatzin Májů, wilca Inků, homa Peršanů a sóma Árjů. První zmínky o existenci sómy uvádí Rgvéd, nejstarší soubor hymnů védské literatury.
Celý článek...

Červen 2003

Téma:
Mír v nás a ve světě

Stručný obsah:

Zenový mistr Thich Nhat Hanh
Co bych řekl Usamovi bin Ládinovi

rozhovor s Anne A. Simpkinson

Jeden z nejrespektovanejších buddhistických mistrů současnosti hovoří o tom, že naslouchání je prvním krokem k míru.
Celý článek...

Červenec a Srpen 2003

Téma:
Univerzální učení Bhagavadgíty

Stručný obsah:

Úvod k Bhagavadgítě od Paramahansa Jógánandy

Krátké ukázky (zkráceno) z předmluvy ke knižnímu vydání anglického překladu a komentářů k Bhagavadgítě od Paramahansa Jógánandy. (Dvoudílné knižní vydání má téměř 1200 stran.)
Celý článek...

Září 2003

Téma:
Nástrahy na duchovní cestě

Stručný obsah:

Pasti a pastičky na duchovní cestě

Mistr MU

První pastí je uvědomit si a hlásat, že člověk je na nějaké duchovní cestě. Pakliže jsem na cestě, někdo jde přede mnou a někdo za mnou, někdo se vzadu belhá s holí a někdo si pořídil duchovní koloběžku. To mě samozřejmě nutká porovnávat. Říkám "ti jsou vpředu" a "ti zaostávají". Ten ještě jí maso a ten už nejí maso, ten vyzařuje a ten krade energii. Vždy, když vás něco bude nutit porovnávat se s těmi ostatními, vězte, že jste uvízli v jedné z pastiček na své "duchovní cestě". Porovnávání vede ke zvětšení významu toho, co porovnáváme, tedy vlastního Já.
Celý článek...

Říjen 2003

Téma:
Tarot jako cesta sebepoznání

Stručný obsah:

Tarot a stávání se sám sebou

Bohumil Vurm

Viděno očima racionálního skeptika je hledání odpovědí v kartách ztrátou času a hádání budoucnosti z karet jen šarlatánskou prognostikou, která automaticky obsahuje určité procento pravděpodobnosti. Přes všechny takové a podobné racionální argumenty ovšem víme, že existují zákonitosti či principy, které nepodléhají naší vůli a které fungují bez ohledu na to, zda jim rozumíme či ne. A také dobře víme, že se dostáváme do situací, kdy veškerá logika a racionalita prostě ztrácí svůj smysl. Ano, hovořím především o našich vztazích, pocitu osamění, nerozhodnosti, ztrátě smyslu života a podobných nelehkých situacích, které nám život přináší, ať chceme či ne.
Celý článek...

Listopad 2003

Téma:
Partnerství a manželství jako duchovní cesta

Stručný obsah:

Píseň mého srdce

Jiří Mazánek

Většina duchovních hledačů se vrhne na různé cesty nauk, filosofií a praxí, aby brzy zjistila, že se musí vyrovnat nejprve se svými problémy a svým egem. Mezi nejčastějšími problémy, které vyvstanou, jsou city a vzájemné vztahy. Brzy většina z nás zjistí, že potřebuje mít vedle sebe někoho blízkého, s nímž by chtěla sdílet své zkušenosti a nejen to, s nímž by chtěla společně kráčet. Mnozí naopak opouštějí své rodiny a vztahy, protože si myslí, že jim blízcí nerozumějí nebo jim cestu neumožňují, dusí je a nejsou tak dalece "duchovní" jako oni, takže mají právo se na ně "vykašlat".
Celý článek...

Prosinec 2003

Téma:
Rozlišování - základní prostředek hledačů pravdy

Stručný obsah:

Několik myšlenek o cestě k poznání

František Drtikol

Učení se sděluje nejlépe Mlčením a ten, kdo dovede naslouchat řeči beze slov, odnáší si nejvíce. To co je Prazákladem všeho, ono Nezjevené, Nezrozené se nedá postihnout rozumováním, popsat slovy. Je to Život ve své pravé přirozenosti. Je majetkem každého odevždy. Ten však, kdo Pravdu nežije, je v zajetí nevědomosti a neví, čím vskutku je.
Celý článek...

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign