Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

Leden 2002

Téma:
Síla modlitby

Stručný obsah:

Aramejský Otčenáš

L. Chrášťanská, též Miloš Bič

Není přesně známo, kdy aramejský otčenáš vznikl a jak vznikl. Není také přesně jasné, zda ho Ježíš své učedníky naučil aramejsky, protože bohoslužebnou řečí byla hebrejština. Zřejmě se modlili otčenáš hebrejsky, ale ten se také v původní verzi nezachoval. To, co máme, je až novověký překlad. Současná hebrejská verze je přeložena odborníky zpětně z řečtiny a stejně tak u aramejské verze neznáme původní podobu. Byli to hlavně francouzští odborníci, kteří vzali za podklad určité verze vyskytující se v dosud fungujících aramejských obcích. Jenže aramejština má velké množství nářečí.
Celý článek...

Únor 2002

Téma:
Filosofie a praxe jógy

Stručný obsah:

O rodičích a dětech

Josef Kocourek

Máš-li duchovního a fyzického otce v jednom stvoření, nejsi mylně vystaven útrapám a násilí. Toto stvoření tě do ničeho a nikoho nenutí. Dá ti tolik životního prostoru, času a místa, abys mohl naleznout sám sebe. Jsou-li tví rodiče pouze fyzičtí, často se dožadují poslušnosti. Vnucují nám pravidla, povinnosti, řád a morálku. Obelhávají a manipulují často mylně s tebou. Vytvářejí pomíjivé citové, rozumové a společenské svazky, které tě omezují a vedou ke smrti.
Celý článek...

Březen 2002

Téma:
Vývoj člověka v proměnách času

Stručný obsah:

Život v dimenzi kvality

Jiří Syrovátka

Pokud člověk neodhalil svou spirituální bázi, tak je jeho život plochý, fádní, zkrátka nekvalitní. Pokud však má své duchovní těžiště, tak se jeho životní pouť prozáří a zkvalitní ve všech směrech, poněvadž přirozeně odlišuje zrno od plev a je navigován (tu více, tu méně) božským paprskem. Je skutečným, celistvým člověkem. Je zkvalitněn.
Celý článek...

Duben 2002

Téma:
Zkoumání vědomí

Stručný obsah:

Rozhovor s Bhante Y. Wimalou

Tomáš Vystrčil

Rozhovor s Bhante Y. Wimalou o jeho knize Učení lotosu a o tom, že lidé nemají čas
Celý článek...

Květen 2002

Téma:
Hledání a nalézání sebe

Stručný obsah:

Ubližování, zazlívání, odpouštění - věčná otázka

Rev. Jiří Palka

Profesor Gates z univerzity Washington udělal před léty tento pokus: dal do ledničky několik skleněných trubiček. Pak vyhledal pacienta, který byl zelený strachem, že zemře. V nemocnicích není problém takového člověka nalézt. Dal mu fouknout do trubičky. Pára z jeho dechu se na stěnách podchlazené trubičky kondenzovala a vytvořila malou kapku. Ta měla slabě našedlý odstín. Profesor Gates nasál kapku do injekční stříkačky a vstřikl ji morčeti. Morče po chvíli pošlo.
Celý článek...

Červen 2002

Téma:
Sny a buddhistické meditace

Stručný obsah:

Metody a stavy v čchanovém buddhismu

Charles Luk

Zamýšlím ze skromných zkušeností pojednat o čchanovém buddhismu tak, jak se provádí v mé vlasti. Dle mého názoru nyní na Východě vymírá pro současnou vlnu materializmu, který odnáší naše drahocenné dědictví duchovních hodnot, zatímco na druhé straně mnoho lidí na Západě je unaveno materiální civilizací, která tu je pevně zakotvená a která byla příčinou posledních dvou světových válek a stejně jen vytváří nepohodu a rozruch po celém světě. Věřím také, že tu na Západě jsou lidé, jejichž dobrý karman způsobil, že se narodili v zemích, kde nyní vládne mír a bezpečnost, takže se mohou věnovat provádění praxe mahájany a čchanového buddhismu, se kterým započali v předešlých životech. Tento můj názor vzešel z rozmluv, které jsem vedl s některými čtenáři, jejichž schopnost strávit učení o mysli byla překvapující a daleko předčila mé očekávání.
Celý článek...

Červenec a Srpen 2002

Téma:
Meditace v józe

Stručný obsah:

Objevitelé vědomí IV.

William H. Kautz

Jak můžeme poznat své nevědomí, když natolik přesahuje běžný stav vědomí, je nevědomé a skryté? Dosud známe dvě metody. V případě první se můžeme zabývat nepřímým poznáváním a to tak, že se pokusíme proniknout ke skrytým vlastnostem a rysům, běžně se projevujícím v naší povaze a chování. Jejich pozorování je přístupné jak nám samým, tak jiným lidem stejně jako je tomu u fyzika, který zkoumá záhady atomů nebo u biologa pozorujícího rostliny a zvířata. Takový je obvyklý postup, objektivní, vědecký. Druhý způsob spočívá v subjektivním poznávání pomocí vlastní zkušenosti nebo zkušenosti druhých v okamžicích, kdy dochází k otevírání nevědomí a k jeho prostupům do vědomí. S těmito stavy se čas od času setkáváme všichni, i když jsou pro nás nezřídka zneklidňující a snadno je zapomínáme. Některé bytosti se do těchto stavů dostávají často a některé se dokonce rozhodly, že si je budou vyvolávat.
Celý článek...

Září 2002

Téma:
Kundaliní šakti

Stručný obsah:

Rozhovor se Šrí Ánandí Má a Dilípdží Pathakem

Jiří Mazánek

Ctitelé Šrí Ánandí Má i další zájemci o její učení měli velkou možnost setkat se s ní a jejím manželem na semináři, který se konal ve dnech 13.–16. 6. 2002 v naší zemi. Součástí programu byl zpěv bhadžanů, společná meditace, individuální daršan, pětihodinová jadžňa (ohňový obřad) za očištění místa, všech zúčastěných i naší země a udílení šaktipátu. Na závěr obřadu vstoupila Ánandí Má do samádhi a potom všem přítomným individuálně žehnala. Prakticky to probíhalo tak, že každý jednotlivě přistoupil a poklekl u jejího ležícího těla. Má vložila do dlaně několik oříšků a suché plody, které jí připravoval Dilípdží a dotkla se temene hlavy. Společné zpívání za přítomnosti Ánandí a Dilípdžího a meditace probíhaly v atmosféře klidu a s přirozenou lehkostí. Po promluvě na téma koncentrace, smyslu šaktipátu a projevů probuzené energie v dalším životě, byl i čas pro položení otázek. Vzájemné doplňování páru, přirozenost při předávání vědomostí i zpěvu a zjevný smysl pro krásu se dotýkaly srdce všech zúčastněných. Celý průběh semináře, především vlastní předání šaktipátu, provázely květy růží, stále znějící nahrávky bhadžanů v jejím podání a přítomnost už dlouholetých žáků, jak od nás tak ze zahraničí.
Celý článek...

Říjen 2002

Téma:
Filosofie a moudrost druidů

Stručný obsah:

Šamani v Čechách nevymřeli

Tomáš Sychra

No, já vím, že to je poněkud odvážné tvrzení, ale po zkušenostech posledních několika let se domnívám, že by to mohla být pravda. Šamanismus není nic nového, ani na stránkách tohoto časopisu to nebude první článek, který se šamany zabývá. O šamanech se ale většinou hovoří v souvislosti s dalekými exotickými kraji jako je Amerika, Sibiř anebo Afrika. Málokdo si ale uvědomí, že šamany má Tibet, Tichomoří, Čína, Indie, že šamani byli a jsou doposud i v Evropě a mají zde též svoji tradici.
Celý článek...

Listopad 2002

Téma:
Slova mistrů

Stručný obsah:

Libost a nelibost

Eknath Easwaran

Během mého pobytu v Kalifornii mně pozval jeden můj přítel na přednášku "Jak dosáhnout úspěchů v životě". Přednášející byl nadšenec a posluchačstvo pozorně naslouchalo a občas vybuchovalo smíchy nad jeho vtipnými nápady. Na konci svého výkladu se řečník obrátil na přítomné s prosbou, že by velice ocenil, kdyby mu odpověděli na jednu velmi osobní otázku: "Co je vaším nejžhavějším přáním?"
Celý článek...

Prosinec 2002

Téma:
Cesty k já

Stručný obsah:

Fragmenty

Jiří Syrovátka

Někdy jsme blíž, a přesto stále ne tak dokonale. Bylo to již dávno, co jsme zapomněli. Bylo to dávno. Přesto stále hovoříme se svými stíny. Jsou tak důvěryhodné, až mrazí. Zase medituji opodál. Nejsem v epicentru sebe. Jsem opodál. Někteří nevěří. Ale já ležím v dálce a v dávnu. Jsem jak znovuzrozený. S tělem a dechem. Myslí se napoj na mé vnímání. Je plné přeslechů. A vesmíru. Zase zkouším chodit po Měsíci. Zase jsem zabořen na Marsu. Vzhlížím.
Celý článek...

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign