Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

Leden, Únor a Březen 2001

Provizorní číslo se dvěma články

Stručný obsah:

Umění žít

Paramahansa Jógánanda

Praktické metody pro vyvážený rozvoj (pro každého) - výňatek Promluva Paramahansa Jógánandy (1933)
Celý článek...

Duben 2001

Téma:
Kumbha méla

Stručný obsah:

Král Nu-še-ho

Podle gurkhských pramenů přeložil Josef Kocourek

Král Nu-še-ho nakreslil blankytná křídla. Čtrnáct Fardarů sedělo na dřevěných podložkách. Rozednívalo se. "Až odtud odejdu a mé tělo se promění v zem, vy sestoupíte do dolin a budete žít v blízkosti lidí. Vše, co jste pochopili až do tohoto okamžiku, bude váš život. V každém okamžiku. V každém zlomku dechu si budete uvědomovat svoji existenci."
Celý článek...

Květen 2001

Téma:
Hudba - katedrála duše

Stručný obsah:

Nemůžete v noci spát?

Připravil ing.Roman Palka

Obracejí se na mne duchovně založení lidé s problémem nespavosti. Stěžují si i na hukot v uších, bolesti v zádech a bušení srdce. Někteří se obávají útoku zlých sil, ačkoli většinou mají tak vysoký podíl dobra, že je tato možnost vyloučena. Princip podobnosti má absolutní platnost.
Celý článek...

Červen 2001

Téma:
Indiáni stále tančí

Stručný obsah:

Jednota místa

Jitka Vališová

Všechny národy tvrdí, že svět je nádherně uspořádán. Důkazem toho jsou změny ročních období, dne a noci, života a smrti. Životní podmínkou toho je párování a páření, bez kterého by život nemohl pokračovat. V tomto splynutí, síla a přítomnost ženského prvku spolu s mužským dělá svět celistvým, obnovuje krásu, která se mění z citů do hmoty. Příkladem toho je obraz matky s dítětem, který najdeme snad ve všech kulturách.
Celý článek...

Červenec a Srpen 2001

Téma:
Duše - esence lidské bytosti

Stručný obsah:

Která pozice je nejlepší?

Dr. Susunaga Vírapurama

Uvádí se, že je 84 jógových tělesných pozic neboli ásan. Avšak jen několik málo z nich jsou vhodné pro meditaci. Je možné provést výběr z ásan, ve kterých je možné velmi dlouho zůstávat bez napětí a námahy. Pataňdžali o pozici prohlašuje, že má být pevná a pohodlná.
Celý článek...

Září 2001

Téma:
Zvuk a změněné stavy vědomí

Stručný obsah:

Co je to láska

Josef Kocourek

Nad jezery ležel stříbrný drak Majhe. Král Nu-še-ho uložil rosu mezi dva růžové kameny. Fardar "Rů" vydláždil cestu do jeskyně. Z dálky bylo slyšet křik orlů. Co je to láska? Sotva hlesl šedý Fardar. Láska? Král Nu-še-ho vdechl vůni asperínu. Bohyně Ngara navlékla další slzu.
Celý článek...

Říjen 2001

Téma:
Cestou čaje a duchovní kultura člověka

Stručný obsah:

Duchovní i materiální trh

Stanislav Musil

Sál se pomalu zaplňuje. Dvě třetiny lidí hezky oblečených, usmívajících se, s lesknoucíma se očima a vyzařující jakési skryté "já vím". Třetina se rozhlíží, tváří se všelijak. Od skepse přes ostýchavé úsměvy až po ojedinělé pohrdlivé pohledy.
Celý článek...

Listopad a Prosinec 2001

Téma:
Krása papíru, člověk a prostředí

Stručný obsah:

Umění kaligrafie

Šimon Chloupek

Prapůvod kaligrafie souvisí s vynálezem a praktickým používáním štětce, také však tuše a vhodné podložky na psaní a vyplývá z vývoje čínského znakového písma. Současné čínské písmo se vyvinulo z archaické formy piktogramů, které byly vyrývány ostrým předmětem do tvrdé podložky (např. do kostí nebo želvích krunýřů). Archaická forma psaní je stará více než tři a půl tisíce let. V současnosti rozeznáváme více než šest historických forem, které se od sebe liší postupnou proměnou piktogramu v ideogram. Z těchto forem se vyvinuly, ustálily a dodnes používají tři styly, které charakterizujeme jako písmo krasopisné, kancelářské a umělecké.
Celý článek...

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign