Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

Leden 2000

Téma:
Tanec a divadlo

Stručný obsah:

Flamenco - styl, který vznikl z ohní sluncí

Monika Kittová

Opět jsem stála - jako už kolik měsíců každou sobotu - před stěnou plnou zrcadel, jež bez omrzení a bez soucitu odrážela naše pokusy o zvládnutí svých těl. Pokoušeli jsme se zaléváním potoků potu přimět je k tanci. Ale ne ledajakému.
Celý článek...

Únor 2000

Téma:
Mýtus pro vzájemný dialog

Stručný obsah:

Ženský animus

Marie-Louise von Franz

Animus ženy je v literatuře možná méně známý než mužova anima, ale v lidovém podání najdeme spoustu působivých zobrazení tohoto archetypu. Pohádky nabízejí také řadu vzorů, které naznačují, jak může žena s touto vnitřní postavou zacházet. Jedná se o jiný přístup, než jak muž zachází se svou animou. Nejde jen o prostou inverzi. Každý krok při uvědomování anima má jinou charakteristiku. Dobře to dokládá následující vyprávění.
Celý článek...

Březen 2000

Téma:
Krajina - putování do zahrady

Stručný obsah:

O dívce a zemi

Jiří Hoblík

Píseň písní, jediná biblická kniha, v níž převažuje ženský hlas toužící po svém „miláčkovi“, hlas snoubící se s mužským hlasem, který opěvuje krásu své „přítelkyně“, nás přivádí do krajiny starých Hebrejů, do krajiny úrodnými oblastmi neoplývající a trpící dlouhými obdobími sucha, která člověk přečkával jen díky starostlivosti o vodu.
Celý článek...

Duben 2000

Téma:
Slovo

Stručný obsah:

Alikvótní zpěv

Jiří Mazánek

Poslední dobou se velmi zvýšil zájem o takzvaný alikvótní zpěv. Objevují se velké možnosti, které nabízí jeho interpretace. Ty vysvětlují jak odborníci hlasoví a zvukoví, tak i duchovní učitelé. Navíc ho běžně používá mnoho národů na světě. Přiblížíme si nejprve jeho původ a techniku a také něco více k jeho využití a k tomu, jak je u nás praktikován.
Celý článek...

Květen 2000

Téma:
Podoby lásky

Stručný obsah:

O původu pohlaví

Zdeněk Zaoral

Vznik pohlaví je přímo spojen se vznikem prvních bohů, obrů nebo lidí, kteří od počátku existují odlišně jako muž a žena, anebo akt stvoření člověka předchází rozlišení pohlaví. Ta první skupina mýtů je méně běžná, mýty druhé skupiny se většinou vyskytují u přírodních národů.
Celý článek...

Červen 2000

Téma:
Voda

Stručný obsah:

Očista vodou

Zdeněk Zaoral

Život se zrodil v pravodstvu - podle mýtů i podle současných vědeckých názorů. Voda je prvním živlem, který obklopuje lidský plod v děloze dříve než poté vzduch. Když se člověk ve snu koupe, vrací se do dělohy.
Celý článek...

Červenec a Srpen 2000

Téma:
Země, dřevo

Stručný obsah:

Léčení Země

Radomil Hradil

Koule neživé horniny obalená tenounkou vrstvičkou života, podle věčných fyzikálních zákonů putující mrtvým, lhostejným vesmírem. Tak nějak vypadá představa o planetě Zemi, která dnes většinou mezi lidmi panuje. Dlužno dodat, že i mezi lidmi učenými. Je tomu ale skutečně tak? Je skutečně Země neživá? A co je vůbec život? Není možné, aby Země byla živá jako celek, jako planeta, i když ve svém nitru, mimo biosféru, nejeví známky života, resp. to, co za známky života považujeme? Není snad celá Země jedním organismem, ba víc, bytostí, která je nadána vědomím? A není vědomím nadán celý vesmír?
Celý článek...

Září 2000

Téma:
Antroposofie

Stručný obsah:

Co to je "anthroposofie"?

Jan Dostal

Na tu otázku není zrovna snadné se dohledat rozumné odpovědi. Zdrojem objektivních informací by měly být encyklopedie, ale nalistujete-li si v nich (aspoň v těch našich, ale i v některých zahraničních) heslo "anthroposofie" nebo to, které pojednává o jejím zakladateli, Rudolfu Steinerovi, dozvíte se - třesky plesky.
Celý článek...

Říjen 2000

Téma:
Východní meditační techniky

Stručný obsah:

Šrí Ganapati Saččidánanda

Lenka Fegutová

„Dokud nezmizí ego, nemůže svou duši člověk realizovat. Až když je ego pokořené a rozvine se plná oddanost Bohu, dostaví se též prožitek nejvyšší blaženosti vyplývající z vnímání boží přítomnosti. V takovém stavu splyne individuální duše s duší vesmírnou.“
Celý článek...

Listopad 2000

Téma:
Oheň

Stručný obsah:

Hermetismus a léčitelství

Jan Frank

Budeme-li hovořit o Slunci, nebude to Slunce jako hmotný střed naší sluneční soustavy, ale bude to Slunce ve smyslu vibračního pole. Abych vám to ještě více přiblížil, znázorníme si nejprve vztah mezi slunečním vibračním polem a vibračním polem naší sluneční soustavy. Pro toto znázornění použijeme nejlépe královnu hermetických věd, kterou je KABALA.
Celý článek...

Prosinec 2000

Téma:
Putování duší

Stručný obsah:

Slova amerických Indiánů o smrti

Svět amerických Indiánů nám nabízí filosofii, ve kterém život a smrt putují jako nekonečně se střídající entity, které nejsou omezeny místem, ani časem. Skrze stvoření a znovustvoření se tak naplňuje harmonie nekonečného kruhu. Pohřbená lidská těla vracejí živiny půdě, půda umožňuje rostlinám růst, rostlinami se živí zvířata a zvířata poskytují potravu lidem. A kruh se točí.
Celý článek...

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign