Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

Citáty velkých mistrů

Skutečnou ctností je nebýt oddělen od praxe Velké pečeti (skt. mahámudra), skutečnou chybou je na ni zapomínat.

9. karmapa Wangčhug Dordže

Když zůstanou jenom slova bez pohledu, nepřinesou žádný rozvoj.

9. karmapa Wangčhug Dordže

Naše úsilí by mělo být systematické a nepřetržité, ani příliš slabé ani příliš hektické. Mělo by se podobat staré krávě, která pije vodu: na začátku zvolna a později pravidelně a nepřetržitě.

9. karmapa Wangčhug Dordže

Čím hlubší bude vhled do podstaty mysli, tím silnější bude i soucit.

Kalu rinpočhe

Všechny jevy jsou jenom iluze, které vznikají v mysli. Jak je možné bát se vlastních představ? Jsou jenom spontánním jasným světlem. Neexistuje žádný důvod, proč být neklidný. Každá událost je jako obraz na plátně, proto budu spočívat v meditativní rovnováze.

Ješe Cchogjal

Nevěřte nějakému učení jenom proto, že po dlouhá léta platilo v mnoha zemích. Nevěřte v cokoli jen proto, že to mnoho lidí velmi dlouho opakuje. Neakceptujte něco jenom proto, že to Někdo řekl nebo že to svou autoritou podporuje nějaký mudrc nebo kněz, nebo proto, že to stojí napsáno v nějaké svaté knize. Nevěřte na vize a zjevení, které podle vás pocházejí od boha. Důvěřujte tomu, co jste podrobili dlouhému zkoumání a co vám samotným i druhým přináší prospěch.

Buddha Šákjamuni, Kalamasútra

Díky odpovídající partnerce poroste síla tvých činů.

Marpa

Jestliže se někdo plně oddal učení a našel v ně důvěru, každá situace v jeho životě se stane součástí praxe. Bude schopen praxi žít, místo aby ji pouze vykonával.

16. karmapa Rangdžung Rigpä Dordže

Existují lidí, kteří věří, že když vykonávají pokročilé praxe, sami se automaticky stávají pokročilými praktikujícími.

Šamar rinpočhe

Ta strašná věc zvaná mrtvola je v nás již dnes.

Milaräpa

Příčinou zlomených slibů jsou sliby.

Pathul rinpočhe

Je jedno, jestli jdeš, sedíš nebo spíš, dívej se do mysli; nepřetržitě a bez ustání. Toto cvičení je hodné námahy.

Milaräpa

Žít a zemřít beze smutku – to je mé jediné náboženství.

Milaräpa

Kdyby byly dívky věčně mladé a nesmrtelné a víno nikdy nedošlo, to by bylo mé útočiště, zcela postačující a absolutní.

6. dalajlama

Udržovat všechny silné pocity a frustrace v šachu – to je užitek, který plyne z uklidnění mysli.

9. karmapa Wangčhug Dordže

Jóginovi slouží radosti smyslů jako polím voda.

9. karmapa Wangčhug Dordže

Je lepší jednou jedinkrát učinit přání k lamovi, než odříkat milion manter nějakého jidamu.

Trisamájavjuharádža

Nepochopíme-li, že různé nebuddhistické i buddhistické filosofie – filosofie šrávaků, čittamatra, madhjámaka, tantry kríja, čárja, jóga a anuttarajóga – jsou jenom označeními, budeme-li jejich momentální omezená pozorování považovat za trvalou pravdu a budeme-li si myslet, toto existuje a tamto ne, potom způsobí jenom duševní zatemnění, která nám budou bránit v bezprostředním prožití neměnné podstaty.

9. karmapa Wangčhug Dordže

Všechno, co potřebujeme, je podívat se do zrcadla a uvidět svou vlastní tvář.

lama Ole

Všechny věci jsou myslí, ve své podstatě prázdnou.

lama Ole

Ten, kdo se dívá našima očima, slyší našima ušima a je si vědomý, je nezničitelným prostorem.

lama Ole

Neměli bychom si myslet, že ego nebo schopnost vědět a být si vědomý je jedním a tím samým.

lama Ole

Praktická úroveň znamená být bdělý a pozorný v každé situaci.

lama Ole

Mysl, která rozpoznává sebe sama, je plná lásky. Mysl, která to nedokáže, je plná připoutanosti.

lama Ole

To, co se děje, není důležité – důležitá je motivace, s jakou něco děláme.

lama Ole

Opravdový prožitek prostoru bez prožitku štěstí není možný.

lama Ole

Meditace je nejdůležitější, protože z nás dělá ty, kdo vytvářejí štěstí.

lama Ole

Nejlepší čin je ten, který pomáhá co největšímu počtu lidí po co nejdelší dobu.

lama Ole

Jestli se každý den několikrát silně zkoncentrujeme na přání štěstí všem bytostem, strach postupně odejde.

lama Ole

Jestliže něco děláte naplno, pak jste teď a tady.

lama Ole

Mysl není možné pochopit za pomoci části mysli – je možné ji poznat jenom tak, že jí jsme.

lama Ole

Krátký život, to není problém, problém je život beze smyslu.

lama Ole

Moje forma se objevila jako sen cítících bytostí, které jsou jako sen, dal jsem jim učení, jež připomínají sen, jež vedou k osvícení podobnému snu.

Buddha Šákjamuni

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign