Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

Pyramidu na špičku nepostavíš

Téma tohoto čísla je Egypt a mystéria spojená s tímto místem a historickou dobou. Ačkoliv historie nám poskytuje mnoho otazníků a známe ji jen ze starých písem a legend, které se v nich uchovaly, tak místo je stále zde, a i když některé památky jsou velmi poškozené, jejich energetická hodnota zůstává. Mnoho turistů navštíví každý rok tato místa a kochá se krásou a obrovitostí pyramid, sfingy, sarkofágů a mnoha dalších památek, které nám zanechala civilizace, která již v tehdy věděla o mnoho více, než mi se dneska snažíme zkoumat.

Civilizace, která se objevila, podle našich vědců, ve 4. tisíciletí před n. l., byla velmi zručná a již v této době dokázala stavět přehrady a vytvářet důmyslné zavlažovací systémy. A to nástroji, které byly vyrobeny z nejtvrdších druhů kamene. Z těchto vědeckých objevů se můžeme domnívat, že to byla civilizace, která byla na nejvyšší úrovni v daném uzemním regionu. Je mnoho hypotéz, které se zabývají tím, jak a kde vznikla tato vyspělá civilizace, některé jsou spíše z oblasti fantastických povídek, ale na každém šprochu pravdy trochu.

Jedna, která mě zaujala, je, že základem byly lidé, kteří odešli z Atlantidy těsně před jejím potopením a vybrali si tento severovýchodní cíp dnešní Afriky pro život svých potomků. A také snad proto, aby mohli postavit stavby a zanechat mnoho stop (fyzických a energetických) pro nás, aby nám ulehčili hledání odpovědí na naše celoživotní a filozofické otázky.

Na Egyptu je mnoho zajímavého a každý, kdo tam byl a kdo přijíždí zpět, má jakýsi jiný výraz v očích. Jeho energie je jaksi rozšířena o informaci o těch velmi zvláštních a starých stavbách. Jako svědkové času zde stojí a člověk, ať chce či nechce, pocítí tu obrovskou energetickou potenci a začne se zabývat otázkou, jak je ten náš život krátký a více či méně marný oproti tomu, co vidí. Zanechme teď však popisování verbálního světa, jestliže cítíte potřebu vidět Egypt, není nic lepšího než se tam rozjet. V dnešní době je to víc než jednoduché. Jestliže i verbální věci v Egyptě jsou naplněny mystérii, tak v něm v těch dobách bylo určitě mnoho lidí, jež se zabývalo energiemi a jejich použitím.

Léčitelství v Egyptě bylo velmi rozšířené a i v dnešních praktikách je možné hledat mnoho prvků, které jsou zcela jasně spojené s touto dobou. Aby taky ne, když vlastní základ je jenom jeden. Ale pojďme se na to kouknout z jiného úhlu. Jestliže člověk má nadání na léčení a používaní energií, tak se mu dříve či později osvětlí souvislosti mezi jednotlivými léčitelskými praktikami. Avšak je tu mnohem více lidí, kteří tyto věci znát nechtějí, a pro ně je Egypt zemí, ve které jsou pyramidy. Bohu dík je pyramid kolem světa mnohem více a nejsou tak slavné. Jejich návštěvníci hledají právě tyto stavby pro jejich energetickou výjimečnost.

Pro lepší a jednodušší pochopení odkazu Egypta se zaměříme jen na mysteria pyramid a jejich propojení s našimi životy v hmotné podobě. Pyramidy nás provázejí celý život. Prozatím se zaměřme se na jejich pojetí v alternativní medicíně a ve zdraví. Z léčitelského pohledu je energie pyramidy jako geometrického obrazce velmi uklidňující a čistící, avšak to je geometrie. Lidské tělo je jedna velká pyramida, která pracuje na sedmi úrovních, znalci vědí, jak pracují čakry a jak se navzájem doplňují. Představme si pyramidu o sedmi stupních a složme kameny na sebe. Základna je nejširší a postupně se hmotná část pyramidy zmenšuje. Lidské tělo a jeho energie je to samé, pracuje jako propojená nádoba.

Když přijdou nemoci, tak problémy jsou mnohem viditelnější v hmotné podobě (spodní stupně) než v psychické (výše položené kameny), neboli každý si raději všimne, když se řízne, než aby si všiml psychického problému. Narodili jsme se do tohoto světa, a tak je pro nás přirozené, abychom žili hmotný svět. Také bychom měli ve hmotě co největší oporu pro naši osobní pyramidu. Ale pyramida je propojená a jednotlivá patra nejsou izolována, takže naše tělo a jeho energie pracuje také tak. Jestliže se objeví zdravotní problém, tak to znamená, že jeho otisk se projevuje i do vyšších pater a naopak. Naše buňky jsou naprogramovány tak, aby vypadaly a zůstávaly zdravé a plně funkční, když se však naruší jejich energetický příjem, tak nastávají problémy. Všechny nemoci začínají v myšlení nebo se do něj okopírují jako program strachu. Je proto třeba začít se léčit na duševní úrovni, což je také jedno z vyšších pater naší personální pyramidy. Tvar pyramidy je zajímavý tím, že dole musí pyramidu tvořit nejvíce kamenů a na špičce je jen jeden (opravit jeden kámen je hračka, opravovat celou základnu je mnohem těžší a v našem světě nákladnější a mnohdy se efekt nedostaví, protože problém je nahoře). Stejné je to s pohledem na "zdraví" člověka. Ačkoliv symptomy jsou různé, tak vždy po pečlivém prozkoumání zjistíte tu základní chybu, což je ta pomyslná špička ledovce. Ale jak léčit vyšší stupně pyramidy?

Jak se léčit na duchovní úrovni? Jak poznat ten pomyslný vrcholek našeho problému? Vždy je to práce se sebou samým. Nikdy za tento problém nemohou ostatní. Je to náš vrcholek pyramidy. Nejrychlejším způsobem je komunikace se sebou samým, to mnoha systémy (meditace atd.). Avšak to neznamená, že léčba na hmotné úrovni není účinná a potřebná. Nejlepší je druhy léčby spojovat, protože jak jsem již řekl, patra naší pyramidy nejsou izolována a informace prochází naším tělem jako celek. Neboli ve chvíli, kdy si člověk dopřeje masáž, pobírá nějakou alternativní medicínu a pokouší se komunikovat s vnitřním Já a jeho potřebami, je na nejlepší cestě se uzdravit. Je potřeba propojovat tyto systémy a používat je z obou stran? Určitě na vyspravení naší špičky je potřeba dobrá základna. Jestliže člověk podcení základnu, tak se mu pyramida může rozpadnout dřív, než stačí opravit špičku!

Pyramida v myšlení neboli pochopení, že vše, co se nám děje, k nám má vztah a nic není náhoda, poskytuje člověku nadhled nad věcmi. Životní problémy a s tím spojené situace jsou jen sygnifikátory našeho vnitřního světa. A tak je v následujících chvílích života o hodně jednodušší nenechat se emočně vtáhnout do problémů a snažit se objektivně nalézt příčiny problémů. Snaha o projekci sama sebe jako pyramidy nám dodá obrázek toho, co nám chybí. Stačí, když si představíme naše tužby a srovnáme je s pomyslným sedmistupňovým žebříčkem hodnot. Základním kamenem dnešní doby je spěch a dělání všeho napůl. Je potřeba zeptat se sebe sama, v jaké stránce svého života jsem nešťastný (láska, peníze, rodinné vztahy atd.). Pyramida nemůže dobře stát, když nemá základ. A naší základnou je tento svět plný hmotných statků a radovánek. Zakazování si něčeho není normální. Člověk v sobě má přirozený etický kodex. Tento kodex mu přesně nastavuje to, co potřebuje, a to, jak by se měl chovat. Je však potřeba pochopit, že pyramida života je o práci člověka na své vnitřní pyramidě a ne o získávání prostředků (jak hmotných, tak nehmotných) lehce a bez vnitřního nadšení.

Pyramida životního stylu - to je podle mě jeden z největších odkazů starého Egypta. Velké stavby, jenž nikdo nemůže přehlédnout, ale pochopit jejich odkaz není jednoduché, a ještě těžší je tuto pyramidu žít. Tvar pyramidy nám jasně ukazuje, že špička je nahoře a velká základna dole. A proto jestliže se někdo snaží honem rychle zbudovat spodní tři vrstvy, a potom hurá na duchovní roviny naší pyramidy, nečiní správně. Každý kámen v pyramidě se musí opracovat a dát na svoje místo, jsme na planetě Zemi a máme se tu naučit žít, a to ve všech směrech (tento odkaz najdete při pozorném čtení v Bibli též). V případě, že se jeden kámen neopracuje s dokonalou péčí Egyptských stavitelů, tak dříve či později nastane problém, a kámen se bude muset vyměnit či opravit. Důležité je pochopit propojení všech prvků a nesnažit se něco přeskočit a nežít. Lidé, kteří již při prvním setkání o sobě říkají, že nejsou materialisticky založení a že vyznávají jen duchovní hodnoty, se nevědomky pokoušejí postavit pyramidu na špičku. Například i Kolumbus musel nakřápnout vejce, aby stálo na špičce. V první chvilce to vypadá nádherně, ale garantuji vám, že vejce se zkazilo mnohem dříve než nenakřáplé. Není na tom nic špatného, je to taky cesta, avšak cesta tohoto světa je cestou plnohodnotnou a vše žijící. Napadá mě přirovnání k příběhu o Kolumbovi a vejci. Mnoho lidí se pokouší postavit pyramidu na špičku a přeskočit ostatní roviny, na kterých je jasný problém. Umím si představit, jak krásně by mohl stát kamenný model pyramidy na špičce. Stačí jej ponořit do tuhého bahna. Ale to asi také není ono. Bohužel takto končívají lidé, kteří zapomínají poslouchat své tělo a přehlížejí mnoho "náhod", které se dějí kolem nich, plni emocí, zdravotních problémů a chorobného myšlení.

A tato představa pyramidy v blátě mě vede k závěru, že jedině šťastný a plnohodnotný život na všech úrovních nám může pootevřít vrátka kamsi, kam všichni směřujeme po schůdkách našich pyramid. Uvědomovat si každý okamžik a pokoušet se chápat souvislosti. Pyramida jsme my, pyramida je prostě náš systém, který zde žijeme.

C. T. H.

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign