Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

Slova ze vzduchu

Je třeba životu víc dávat, než ho urychlovat.

Gándhí

Ve vnímání
Přeskoky situací
Dialogy jen tak
Oslněné oči
Stojíš vedle

Oslněné oči
Jaký reflektor?
Jaké nebe?
Stojíš vedle
Vedle sebe
Stále vedle sebe

***

Jsme v noci
Zvláštní postavy
Co dívají se
Do kosmu
Nad svýma hlavama

Jsme v noci
Jako mátožní
Kdo nasadil nám křídla
A pak je prostřílel
Propadli jsme se
Tobogánem
Do podivné cely

Jsme v noci
Kroužíme očima
Hledáme
Plakáty nebo co
Hledáme trochu
Milosti
V pekelném řevu aparatur

Jsme v noci
Zdáme se
Těžko nás zachytit
Když jsme unikli
A možná ani ne
Sami sobě

Jsme v noci
Postavy na Zemi
Hledáme dne
Kdy bude
Všechno jiné

***

Stáli jsme uprostřed pouště
Písek na tvářích
Stáli snad stovky let
Dívali se nehnutě
Na gejzíry v dáli
Stáli jsme tam v poušti
Pískovcové skály
S vědomím dávnověků
A přitom si přáli
Nabýt pohybu
Jen na chvíli
Jen mimoděk
Abychom ustavili zázrak
Vzpomínáš na ta těla
Uprostřed pouště
Co byla jen dunou
Vzpomínáš
Jak jsme si přáli
Zvolna jen zvolna
Se ohlédnout
Aby budoucnost nabyla
Pravděpodobnosti
A zažehnuto bylo
Světlo
Ó, jak nám bylo
Když jsme stáli v poušti
Ochromení
A vyhlíželi pohyb
Ve jménu naděje

***

Nedrž v dlaních myšlenky
Pocity odlož od břicha
Polož se podél řeky
Nejlépe hlavou k moři
A začni hovořit tou zvláštní řečí

***

Když se díváš a nevidíš
Zavři oči napůl
A propoj se dolů
Tam do země
A přitom pojmi vítr
Nebe bude v tvé hlavě
Bezpečné

***

Viděl jsem
Obraz nebe
Na tvém těle
Chtělo se mi snít

Tento okamžik – věčnost
Alespoň pro mysl
Nic jiného
Nechej se vést

Věčnost toho obrazu
Onoho pocitu
Chtělo se mi plakat
A trochu jsem se bál

***

Hledám sebe sám
Hledám se jak
Magický pentragram
Dívám se do dáli

A vidím sekvence
Dávno minulé
Vidím je
V koncentraci chvíle
Jak se prolínají
Opodál

***

Děda zase na černém kole
Lesem projíždí
Do nebe se dívá
Do korun a stromů
Jede stále
Jen občas pláče
Když mu vítr
Šlehá do očí

Jeho pocit ve mne
Žije
Jeho gesta síla
Vnímám
Tu prošedivělou postavu
V zeleni

Opodál
V domku babička stále
Bydlí
Čeká na mne s kávou
U stolu
Nádobí zvolna myje
Dívá se do hodin

***

Tak jsme tady
A jsme všude
Jsme jenom dávné smíření
Obrazů svých víření

U lesa padají nebesa
A já v místech
Jenom jsem

Jiří Syrovátka
V městě Praze 2003

© 2018 - n3t.cz - Joomla Webdesign