Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

O rodičích a dětech

Máš-li duchovního a fyzického otce v jednom stvoření, nejsi mylně vystaven útrapám a násilí. Toto stvoření tě do ničeho a nikoho nenutí. Dá ti tolik životního prostoru, času a místa, abys mohl naleznout sám sebe. Jsou-li tví rodiče pouze fyzičtí, často se dožadují poslušnosti. Vnucují nám pravidla, povinnosti, řád a morálku. Obelhávají a manipulují často mylně s tebou. Vytvářejí pomíjivé citové, rozumové a společenské svazky, které tě omezují a vedou ke smrti.

Jen jeden z tisíce stvoření a jedna z tisíce stvoření mohou na sebe navázat, stvořit, probudit a předávat a rozvíjet dítě.

("Žu")

Býti otcem není povinností. Je to zázrakem.

(Blankytný Fardar "Džedzen...")

Otcem není muž. Je stvořením, jež má dar tvořit.

(Hnědý Fardar "Talamar...")

Žádat po někom, aby byl muž, je vrhati květiny ibišku na písečné pláně a žádat je, aby se ve vzduchu zastavily.

Je-li zrozeno dítě ze sexu, nemá probuzené "Dhoorn" (vědomou lásku).

Je-li dítě zrozeno z povinnosti, nemá často probuzený čas, prostor a místo.

Je-li stvořeno dítě z násilím, jeho nevědomí je nevědomé "khachsa".

Dítě stvořené z vědomé lásky a všech jejích duchovních a fyzických vědomých prvků v čase, prostoru a místě, jak má být, je vědomě živé. Jeho duchovně-fyzičtí rodiče jsou ve dvou stvořeních nezatěžkáni pomýlenými živořeními, jsou chráněni. Je jím slouženo a jsou vedeni. Netrpí nedostatkem všech duchovních a fyzických prvků. A vše, všechno a všichni, čím jsou, probouzí, předává a rozvíjí sebe a se sebou i dítě.

(Král "Nu-še-ho")

Pomýlený výsledek zapomnění je pomíjející sestavení rodiny. Rodina je pomíjející sebeklam slepých a hluchých. Rodina je pomíjející násilí.

(Zlatý Fardar "Duen...")

Rodina stvoření pomýleně svádí k budování, organizování, omezování, formování, zasahování, diktování, k opatrnosti, ohleduplnosti, hraní, přetvářce, majetnictví, bojovnosti, agresi, hrabivosti, spořivosti. K objetí. A ke smrti.

("Žu")

Dítě má být stvořeno ve společenství stvoření, které slouží a chrání otce, matku a dítě, vytváří vše, všechno a všechny, aby rodiče i dítě se probouzeli, předávali a rozvíjeli. Otec a matka nemají pomýleně proměňovat život v pomíjivý zápas a pochybenou existenci. Všechny duchovní a fyzické prvky tvoří, proměňuje a předává společenství stvoření, které je v blízkosti.

(Fialový Fardar "Tehemby až...")

Stvoření, jež pomýleně nazýváme Muž, má duchovně-fyzický dar návaznosti s Tvůrcem. Milování je vědomé předávání duchovně-fyzické návaznosti s Tvůrcem.

(Blankytný Fardar "Džedzen...")

Žena je pomýlený název pro stvoření, v němž se probouzí Tvůrce. Často toto uvědomění v ní spí. "Spící ženy" nemohou duchovně-fyzicky navazovat milováním a mylně propadají citům, vášni, chuti, představám, anarchii a zvůli. Nevědomá stvoření nemohou stvořit dítě, jak mají.

(Bílý Fardar "Rů kai mal lena")

Osočí-li tě někdo, kdo tě pomýleně tajně miluje, nebuď mu nablízku. Mohl by ti pomýleně ublížit. Miluj ho. Odpusť mu a žij, jak máš. Purpurový Fardar prošel stříbrnou rýží a pustil ji po ospalé říčce.

A co když tě někdo pomlouvá? Žárlí na tebe. Obává se tebe. A přeje si, aby si zmizel. Purpurový Fardar navlekl na pramínek bílé vody rudé náramky. Jestliže jsi v čase, prostoru a místě, tak jak máš být, nic se ti nestane. Jestliže činíš, co máš činit.

Josef Kocourek

© 2019 - n3t.cz - Joomla Webdesign