Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

Umění žít

Praktické metody pro vyvážený rozvoj (pro každého) - výňatek Promluva Paramahansa Jógánandy (1933)

Následuje několik metod pro vyvážený rozvoj těla, mysli a duše:

1) Pozn. překl: pro českého čtenáře je nutné dodat, že Jógánanda žil převážně v Kalifornii, kde se pomeranče běžně pěstují.

2) Zde je použita stará védská myšlenka o rozdělení lidského života do čtyř stádií neboli čtyř ášramů.

  1. brahmáčárja - student žije v celibátu a jeho hlavní životní náplní je fyzické, mentální, morální a duchovní vzdělávání.
  2. grhastha - "hospodář" se věnuje naplnění světských povinností.
  3. vánaprastha - člověk se stáhne ze světa do ústraní a věnuje více času duchovnímu rozvoji a Bohu.
  4. sannjása - člověk se zcela vzdá všech vnějších i vnitřních světských pout. Do sannjásy se obvykle vstupovalo ve čtvrtém životním období, ale ti, kteří pociťovali silnou touhu po Bohu, ji nastupovali dříve.

Tím, že člověk prošel těmito čtyřmi ášramy, naučil se umění žít a správně se chovat, dostal příležitost naplnit své materiální touhy a povinnosti, dostal čas k rozjímání o svém duchovním životě a k vyvinutí většího úsilí k dosažení seberealizace, a pak byl pobídnut, aby celý svůj život a vše odevzdal zpět Bohu, ze kterého pochází všechny dary života i život sám.

© 2019 - n3t.cz - Joomla Webdesign