Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

Slova amerických Indiánů o smrti

Svět amerických Indiánů nám nabízí filosofii, ve kterém život a smrt putují jako nekonečně se střídající entity, které nejsou omezeny místem, ani časem. Skrze stvoření a znovustvoření se tak naplňuje harmonie nekonečného kruhu. Pohřbená lidská těla vracejí živiny půdě, půda umožňuje rostlinám růst, rostlinami se živí zvířata a zvířata poskytují potravu lidem. A kruh se točí.

Nikdo nenašel způsob, jak se vyhnout smrti nebo jak ji obejít. Staří muži, kteří ji potkali, kteří došli až na místo, kde smrt stojí a čeká, nenaznačili cestu, jak ji přelstít. Je těžké čelit smrti!

(píseň smrti, Omahové)

Manitou na vás všechny myslí stejně… Vaše životy mají stejnou hodnotu. Život žádného člověka neznamená víc, než život někoho jiného. Všichni máte stejný život. Nikdo neví, kdy zemře.

(tanec Bílého bizona, Foxové)

Lidský život je pomíjivý, a protože je takový, nemá smysl obírat se strachem ze smrti, vždyť smrt musí dříve nebo později přijít ke každému. Člověk a všichni živí tvorové přicházejí do života, procházejí jím a odcházejí, zatímco hory a řeky zůstávají stále stejné - jenom ty ze všech viditelných věcí přetrvávají nezměněné.

(Hethushka, Omahové)

Bohům Hromu náleží rozhodovat o smrti a člověk musí přizpůsobit své činy vůli bohů, i když se jeho duch bouří, protože je omezován.

(Hethushka, Omahové)

I když stáří není tak důstojné jako smrt, většina lidí si ho přeje.

(Dvě Nohavice, Vraní Indiáni)

Bílí lidé vědí hodně. A přesto staví velké domy, jako by měli žít věčně. Ale bílí lidé nemohou žít věčně. Zakrátko z nich bude prach stejně jako ze mne.

(mladý náčelník, kolem r. 1735, Čerokíové)

Jestliže zemře určitá osoba, kterou jsi miloval, máš právo pociťovat smutek.

(Sam Útočící Had, Vinebagové)

[Smrti] se nelze ubránit. Tak je tomu odjakživa. Neohlížej se, odkud jsi přišla, ale raději se dívej dopředu, kam máš jít…

(rada vdově, Zueiové)

Když nastane čas, abys zemřel, nebuď jako ti, jejichž srdce jsou plná strachu ze smrti, takže když přijde jejich hodina, pláčou a modlí se za ještě trochu času, aby mohli prožít svůj život jinak. Zpívej svůj zpěv umírajícího a zemři jako hrdina vracející se domů.

(Tekumseh, Šoniové)

Lidé umírají, ale žijí znovu ve skutečném světě Wakan-Tanky, kde není nic než duše všech věcí, tento skutečný život můžeme poznat zde na zemi, očistíme-li svá těla a svou mysl, a tak se přiblížíme k Wakan-Tankovi, který je čistota sama.

(Černý Los, Oglala Siouxové)

Láska je něco, co můžeš po sobě zanechat, když zemřeš, tak je mocná.

(John Oheň/ Kulhavý Jelen, Lakotové)

Z knihy Lombardiová, F.G. a Lombardi, G.S. : Nekonečný kruh, Entelechia, zv. 4, Knižná dielňa Timotej, 1996

© 2019 - n3t.cz - Joomla Webdesign