Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

Otázky na cestě poznání

Rozhovor s JUDr. Eduardem Tomášem

Jméno JUDr. Eduarda Tomáše je naší čtenářské veřejnosti známo ve spojení s řadou vyhledávaných a široce uznávaných knih s duchovní tematikou. Televizní diváci měli možnost sledovat Tomášův laskavý a zasvěcený projev v nedávném televizním seriálu Paměti mystika, který natočil Viliam Poltikovič.

Měl jste někdy na své duchovní cestě pochybnosti?

Měl jsem je před tím. Jakmile jsem ale záměrně vstoupil na duchovní cestu, vlastní duchovní zkušenosti mě jich zbavily. Ty jsem měl sice také již před tím, ale zprvu jsem jim nerozuměl.

Jak se pozná duchovní začátečník a jak duchovně pokročilý?

Tuhle záležitost vyřešil již Rámakrišna, když řekl: "Každý žebrák by chtěl dáti milion." Duchovní začátečníci se snaží o totéž, samozřejmě, že také marně. Pokročilejší žáci dohlédají dále, proto jsou opatrnější a také skromnější. Často však dávají světu mnohem víc.

Člověk sám je nositelem štěstí! Jak se mu může podařit, aby se odvrátil od bludného kruhu a šel přímo, rychle, šťastně a spokojeně?

Člověk je skutečně nositelem štěstí, a to nejen obrazně, ale doslova, přesto je hledá obvykle někde jinde než v sobě. Avšak jiné zdroje jsou jen slabé, mlhavé a v každém případě nestálé. Stálý zdroj největšího štěstí není ve světě, jak si lidé zpravidla myslí, ale jedině v člověku samém, v jeho vnitřním jáství, které je neosobní, univerzální a vpravdě božské. Aby je uskutečnil, musí obracet pozornost do nitra a podržet ji tam. Závislosti a nevědomosti ega tím odpadají, protože jim nevěnuje pozornost a ego se během času rozplyne do svého původního zdroje vnitřního nekonečného jáství. To je mystická smrt a zároveň osvícení čili zažití absolutního míru, krásy, moudrosti a pravdy.

Co je a jak se projevuje ego?

Ego je božské jáství zahalené duchovní nevědomostí. Projevuje se právě touto nevědomostí a z ní vyplývajícím sobectvím (egoismem). Nevědomost zmizí až při realizaci Pravdy. Říká se:" Pravda je stav bez ega", ve skutečnosti bez sobecké nevědomosti, která zahaluje pravé Já.

Co je duše?

"Můžeme tomu říkat jemné tělo, v sanskrtu antahkarana. Je stvořené májou, nebo po křesťansku samotným Bohem Stvořitelem. Jemné tělo, i když je to pouhý mentální výtvor (jako všechno, co je stvořeno), je příčinou mysli a egoismu. Když se tato božské antahkarana silou átmana (nebo po křesťansku království nebeského) oživí a spojí při narození dítěte s hmotným tělem, vzniká jedinec (džíva) čili tzv. empirické "já ", které se pokládá za činitele, raduje se, rmoutí, podléhá zákonům převtělování atd., atd. Je známo jako osoba. Tu je třeba prohlédnout (při realizaci) rozlišením - diskriminací Já od ne-já . Výsledkem je záměna iluzorní osoby za pravdivou neosobnost."

Jak přijímat negace?

"Negace jsou nejlepší příležitostí k cvičení askeze a trpělivosti a jde-li o naši vlastní negaci, tedy k našemu vlastnímu očištění charakteru. Každá negace totiž sama sebe čistí tím, že je vždy původcem utrpení. Když jsou příčiny negace příliš vzdáleny jejím následkům, trvá to však příliš dlouho. Jen u pokročilých se následky negace dostavují hned, bezprostředně po negativním činu nebo myšlence. To je výhoda pokročilých duší."

"Nikde nejsem pro nikoho ničím a nikde není nikdo, kdo by mohl být něčím pro mne." (citát z védanty) Jak to jde dohromady s oním pomyslným výsledkem, v němž se dva spojí v jedno?

"To je pohled z dvou břehů najednou, tedy jaksi kumulace úrovní. Z hlediska absolutní Pravdy individuální "já" nefunguje, protože tam vůbec neexistuje. V transcendentálnu je totiž veškerá mnohost pohlcena Jednotou, protože mnohost vyskytující se v obvyklé lidské úrovni je jen iluzorní. Z tohoto břehu však, kde všichni žijeme a kde se nám všechno jeví skutečné a pevné, můžeme mluvit o dualitě nebo pluralitě, která se spojí v jedno. Obě úrovně nelze tímto způsobem slučovat. I v sahadža nirvikalpa samádhi, kde se žijí obě úrovně najednou, platí ve skutečnosti jen jedna úroveň, a to transcendentální. Úroveň zevního světa nebo barda jsou jen iluzorní. Spojení dvou v jedno je právě jen v těchto úrovních. V transcendentálnu není duality ani mnohosti, zde platí jen Jednota."

Chci-li vstoupit na duchovní cestu, jak začít?

"Opatřit si knihy duchovně pokročilých lidí, číst je a studovat. A pak se jimi řídit a pěstovat charakter. Když se ego pročistí studiem, nesobeckým životem a pilným duchovním cvičením a postupně vyhasíná, objeví se Pravda. Čím častěji se budeš do ní nořit, tím ti to půjde snadněji. Když v ní pak setrváš, splyneš s ní navěky."

Děkuji za rozhovor

Ptala se Ilona Paříková

© 2019 - n3t.cz - Joomla Webdesign