Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

Výběr z tezí o hlouposti, paradoxech duchovnosti a lásce

Lidé jsou podivní. Celý rok se živí masem zabitých zvířat a o vánocích jdou pustit kapra do vody, protože se jim oškliví zabíjet. Lidé se zabývají politikou. Žijí-li v režimu, který je centrálně omezuje, nadávají na centrum, poslouchají myšlenky o svobodě, spolupracují s režimem a jsou nešťastní. Žijí-li v režimu, který je přestane centrálně omezovat, nadávají si navzájem, nespolupracují ani navzájem, touží po lepším vedení a jsou nešťastní. Lidé si za velké peníze ničí zdraví a pak nadávají na vládu, že nemá dost peněz, aby jim zdraví vrátila. Když lidé zjistí, že některý člověk dokáže uzdravovat z těžkých nemocí a činí tak zadarmo, jsou ochotni jej donutit, aby sloužil i jim. Lidé jsou schopni si vážit zloděje víc, než okradeného. Běda, stanou-li se okradeným. Lidé jsou schopni obdivovat moderní zbraň. Běda, stojí-li proti ní. Lidé jsou schopni odmítnout prosícího o pomoc. Běda, musí-li sami prosit. Lidem je jedno, že na jiném kontinentě hladovějí děti. Běda, nedostanou-li v prodejně čerstvé pečivo. Lidé celý život ubližují jiným a pak čekají, že jim bude odpuštěno v jediném okamžiku. Lidé dosáhnou určitého věku a myslí si o sobě, že jsou dospělí, tedy moudří. Ve skutečnosti jsou pouze silnější než děti. Až ke stáru zase zeslábnou, zjistíme, že až na vzácné vyjímky zůstali stále dětmi s trochu víc naplněnou hlavou. Někteří lidé ovládají masy, protože je to pro ně lehčí, než vládnout sami sobě. Někteří lidé chtějí vychovávat ostatní tím, že se postaví v jejich čelo. Připomíná to bajku, jak se hrdý orel nabídl vepřům za krále, protože z výšky má větší přehled. Vepři, kteří málokdy zvednou hlavu od země, si však zvolili za krále největšího kance. Lidé se rádi zbavují odpovědnosti za svůj život a svěřují ji do rukou vůdců, kteří je za odměnu přesvědčí, že odměnou bude blahobyt. Kdyby přišel vůdce, který navrhne lidem dobrovolnou chudobu, štěstí a vnitřní mír a druhý, který nabídne pouze blahobyt, koho si lidé zvolí? Lidé tolerují nečestnost vládců a vůdců, protože tuší, že kdyby pátrali po těch, co páchají nepravosti, časem by narazili sami na sebe. Někteří lidé, než by zvedli hlas či ruku k nápravě, raději čekají na boží zásah či příchod avatára.

Člověk tráví spoustu chvil v meditacích o lásce a je schopen vzápětí vynadat tomu, kdo jej při meditaci vyrušil. Je snadné milovat vesmír, milovat bližního svého je mnohem, mnohem těžší. Duchovnost autora se pozná ne podle toho, kolik toho napíše, ale podle toho, kolik toho nenapíše. Pravý duchovní člověk může mít nohy v oblacích, ale musí mít nohy na zemi. Duchovní netolerance je pouze ukazatelem životní nejistoty a je jí přímo úměrná. Můžeme hlásat lásku k veškerenstvu do té doby, dokud s ní nepřijdeme do styku. Pak už nehlásáme. Kdyby na světě nebylo zlo, kdo by nás vyučoval? Kdo přijde do sféry andělů v touze po věčné blaženosti, po čase mu stejně někteří polezou na nervy. Jsou lidé, kteří milují hlavou. Říká se o nich, že jsou vypočítaví. Jsou lidé, kteří milují tak, že milují se a používají k tomu pohlavní orgány. Říká se o nich, že jsou přízemní. Jsou lidé, kteří milují srdcem a říká se o nich, že jsou ztřeštění. Jsou lidé, kteří nemilují a říká se o nich, že jsou normální.

Zeptáme-li se lidí, jakou nejvyšší životní hodnotu uznávají, většinou odpoví, že zdraví. Každý odpoví podle toho, jakou nejvyšší hodnotu v životě poznal. Kdo nepoznal lásku, nemůže pro něj být nejvyšší hodnotou. Většina lidí však byla alespoň na chvíli přesvědčena, že jsou zdrávi. Kdo chce přimět tento svět, aby se všichni milovali, aby se chovali „ekologicky", aby přestali zabíjet, činí násilí na všech, kteří k tomuto stupni ještě nedozráli. Násilí plodí násilí a ušlechtilé snahy jsou zadupány a přežívají u těch, co pochopili. Tomu se říká „házet perly sviním". Mudrc by asi řekl: „Házet, ale neplašit".

Stanislav Musil

© 2021 - n3t.cz - Joomla Webdesign